4.12.2022 10:36:33
Šťastná výherkyňa veľkonočnej krížovky


Šťastná výherkyňa veľkonočnej krížovky Janka Kvietková (zľava) pri preberaní ceny, ktorú jej venovala Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP Bytos s.r.o Foto: I. KardhordováSprávne znenie tajničky z Podbrezovana číslo 7 znie: T1 – Egon Erwin Kisch, T2 – Jaroslav Hašek a T3 – Leona Lewis. Šťastie sa usmialo na Martina Kúdelku z úpravne valcovne bezšvíkových rúr. Prevzatie ceny, ktorú výhercovi venoval Ing. Ján Gaboň zo ŽP Informatika, s.r.o., si výherca môže dohodnúť v redakcii novín (2711, 2714).
Autor (zdroj): Redakcia