9.2.2023 14:04:13
V Transmese - Rok 2016 sme začali veľmi dobre

ŽP GROUP

Logo - TRANSMESAS Ing. Tomášom Bevilaquom, asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti Transmesa


S Ing. Tomášom Bevilaquom, asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti Transmesa Uplynulý rok bol pre vašu spoločnosť hektický. Najprv sťahovanie do nových priestorov, potom vychytávanie múch a napokon prevádzka naostro. Ako ste ho uzavreli a aký bol štart nového roka?
-Uplynulý rok sme uzavreli v súlade s plánom, čo môže znieť len uspokojivo, ale s ohľadom na zmeny, ktoré ste spomenuli a turbulencie na trhu s oceľovými výrobkami považujeme tento výsledok za výborný. Napriek kompletnému presunu prevádzky z Premie de Mar do Arenys de Mar sme dosiahli rekordný obrat (+5 percent v porovnaní s predošlým rokom). Úroveň výroby v minulom roku bola taktiež na solídnej úrovni (7400 ton presných rúr, čo predstavovalo 22 miliónov metrov). To znamená, že okrem vlastných výrobkov sme dodali našim zákazníkom ešte 4000 ton výrobkov z produkcie Železiarní Podbrezová.


Nábeh výroby v nových priestoroch bol plynulý tak, ako sme si to predsavzali. V prvej polovici roku 2015 sme dosahovali úroveň výroby v Arenys de Mar 36 500 metrov presných rúr denne (85 percent plánovanej kapacity). Po miernych doladeniach a úpravách prevažne zrealizovaných v lete 2015 a počas koncoročnej odstávky, sa nám podarilo zvýšiť produkciu v Arenys v priebehu prvých troch mesiacov roku 2016 na priemer 46 000 metrov denne (107 percent plánovanej kapacity). Ako sa nám momentálne ukazuje, ani toto číslo by pri vhodnom výrobkovom mixe nemuselo byť konečné.

Vlani ste začali so zavádzaním skúšobnej prevádzky nového informačného systému od firmy ABAS. Z predchádzajúceho rozhovoru vyplýva, že táto zmena sa dotkla všetkých, počnúc operátormi strojných zariadení, až po zamestnancov obchodného či finančného oddelenia. Naplnili sa vaše očakávania?
-So zavádzaním ERP sme začali od januára roku 2016. Tak, ako to už býva pri takýchto zmenách, začiatok je pomalý a sprevádzajú ho aj rôzne komplikácie. Predpokladáme, že to najhoršie už máme za sebou a v najbližších mesiacoch začneme využívať všetky benefity nového softvéru. O naplnení našich očakávaní budeme môcť hovoriť pravdepodobne až niekedy v druhej polovici tohto roku. Zvládnutú máme už oblasť účtovníctva, fakturácie, vystavovanie atestov a všetky základné oblasti, nevyhnutné pre každodenné fungovanie. Nadstavbovú časť, ako je plánovanie výroby a výroba samotná, plánujeme zavádzať postupne v druhom a treťom kvartáli tohto roku. Osobne som presvedčený, že po doladení drobných detailov a úplnom užívateľskom zvládnutí zamestnancami, bude ABAS veľkým prínosom pre Transmesu.Situácia v oceliarskom svete dnes nie je najpriaznivejšia. Pociťujete to aj vy?
-Napriek celkovej situácii v sektore musím povedať, že Transmesa nepociťuje nedostatok zákaziek. Je to spôsobené najmä našou orientáciou na automobilový priemysel, kde od roku 2010 dochádza ku kontinuálnemu rastu produkcie. Na druhej strane sa prejavujú výsledky opatrení v oblasti obchodu a predaja, ktoré sme urobili v posledných troch rokoch. Podarilo sa nám rozšíriť portfólio našich zákazníkov s orientáciou na konečných spotrebiteľov. K úplnej spokojnosti nám ešte chýba, aby cenový vývoj nabral opačný trend ako za posledné dva roky. Prvé signály o náraste cien sme už zaznamenali, uvidíme, aký bude vývoj v druhej polovici roku 2016.Ako hodnotíte prvé tri mesiace nového roka?
-Rok 2016 sme začali veľmi dobre. Za prvé štyri mesiace sme dosiahli predaj +5 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (hovorím o štyroch mesiacoch, lebo január bol v Transmese poznačený nízkou expedíciou v dôsledku zmeny ERP). Úroveň výroby za prvé tri mesiace dosahujeme v súlade so stanoveným plánom pre rok 2016. Takisto objem zákaziek na najbližšie mesiace nám dáva dôvod na optimizmus.

Ako sa javí najbližšia budúcnosť?

-Z dôležitých úloh nám ostáva dotiahnuť implementáciu ERP systému v celom priereze činnosti spoločnosti. Je to kľúčový krok pre dosiahnutie ďalších čiastkových cieľov, ktoré sme si vytýčili na rok 2016 (znížiť sklzy dodávok voči zákazníkom na mesačnej či týždennej báze).

Celkovo sa pozeráme na rok 2016 optimisticky lebo, ako som už spomenul, okrem dobrých výsledkov predaja v prvom kvartáli 2016 sme dosiahli aj solídny nábeh zákaziek na najbližšie obdobie. Predpokladáme, že v priebehu 2. a 3. kvartálu budeme využívať naše výrobné kapacity kľúčových výrobných zariadení na 100 percent a napriek tomu budeme nútení časť výrobkov nakupovať zo Železiarní Podbrezová, aby sme zaistili plnenie termínov zákaziek voči našim zákazníkom.

V každom prípade nás čaká ešte pomerne náročné obdobie, v ktorom sa budeme snažiť zúročiť investície vykonané v posledných dvoch rokoch. Za celú Transmesu si želám, aby sa nám to podarilo v čo najkratšom čase a aby aj na konci roka sme mohli začať náš rozhovor vetou minimálne ako dnes - „uplynulý rok sme uzavreli v súlade s plánom“.


“ABAS bude veľkým prínosom pre Transmesu.“


spoločnosť Transmesa


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová