4.12.2022 08:51:39
Víťazom zmena B - z valcovne rúr

Súťaž medzi zmenami vo valcovni rúr


Ing. A.MojžišPiaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.

O priebehu súťaže vo valcovni bezšvíkových rúr nás informoval Ing. Adrián Mojžiš, vedúci teplej časti trate:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

-V minulom roku pokračovala súťaž medzi zmenami podobne, ako v predchádzajúcich rokoch podľa Pokynu č. 177. Vo valcovni rúr je súťaž rozdelená na štyri častí a osobitne sa vyhodnocuje teplá časť, úpravňa, linka kotlových rúr a expedícia.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

-V priebehu roka sme nerobili žiadne zmeny, nakoľko každá zmena narúša celkový priebeh a vyhodnotenie celoročnej súťaže. Zmeny majú vplyv na riadiace dokumenty, či už ide o príkaz vedúceho prevádzkarne valcovne bezšvíkových rúr alebo metodický pokyn. V minulom roku som spomínal, že pripravujeme zmeny, ktoré sme po ukončení roka aj urobili. Zo súťaže sme v teplej časti vyradili kritéria, ktoré sa ťažko vyhodnocujú a zamestnanci ich môžu ovplyvniť len nepatrne. Naopak, do súťaže sme zaradili kritéria, ktoré sa dajú presne vyhodnotiť a majú vplyv na celkový výkon a výsledky trate.

Čo najviac ovplyvňovalo jej priebeh?

-Priebeh súťaže najviac ovplyvnila zmena pracovného režimu. V priebehu roka sme prešli z nepretržitého štvorzmenného pracovného režimu na trojzmenný šesťdňový režim, zo štyroch zmien sme urobili tri zmeny, zmenili sa obsadenia zmien, pracovné návyky a v niektorých prípadoch aj motivácia preradených zamestnancov. V uvedenom režime už pracujeme desať mesiacov a myslím si, že v tomto smere je už situácia ustálená, čomu nasvedčujú dosiahnuté výsledky v tomto roku.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2015?

-Aj v roku 2015 bola súťaž vyrovnaná, na dosiahnutých výsledkoch majú podiel všetci zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr. V teplej časti sa víťazom stala zmena B, pod vedením majstra – dispečera Františka Medveďa.

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-Ako som už spomenul, zmeny v súťaži sme urobili začiatkom roka, uvidím ako sa nové kritéria „udomácnia“, momentálne nechystám žiadne prekvapenie. Rád by som ich však prekvapil dostatočným objemom zákaziek, aby sme mohli nerušene plniť plánované úlohy.

Víťazná zmena B z valcovne rúr

Víťazná zmena B z valcovne rúr objektívom A. Nociarovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová