4.12.2022 10:26:19
Zo sveta oceleVDM Metals končí s výrobou titánu v Essene, v auguste uzavrie tento závod a stratí tak 75 pracovných miest. Hľadanie eventuálneho kupca bolo neúspešné. Podľa vyjadrenia vedenia podniku bol závod, patriaci predtým do skupiny Shyssenkruppy, stratový. „V uplynulých piatich rokoch sa nám nepodarilo prevádzkovať výrobu titánu so ziskom“, uviedol konateľ Niclas Mὔller. Dôvodom sú predovšetkým klesajúce ceny titánu.

Nestáva sa často, aby špičkoví manažéri išli demonštrovať do ulíc a prejavili svoj hnev. Pred mesiacom to ale došlo tak ďaleko, že manažéri kráčali so svojimi zamestnancami spoločne ulicami Bruselu a požadovali od Európskej únie viac podpory pre oceliarenský priemysel. Teraz začína EÚ na protesty a aj kritiku niektorých členských štátov, medzi nimi aj Nemecka, reagovať. Komisia chce predstaviť plán, ako by mohol byť európsky priemysel lepšie chránený proti lacnej konkurencii z Číny. Brusel chce podľa pripravených dokumentov odstrániť pravidlo, ktoré priemyslu už dlhšie leží ako tŕň v oku, tzv. pravidlo „lesser-duty rule“ (pravidlo najnižšieho cla). Toto pravidlo vedie k tomu, že ochranné clá sú v EÚ nižšie než v iných štátoch a nevyrovnávajú tak zistený cenový dumping. Okrem toho EÚ navrhuje systém včasného varovania pre importy ocele, ktorý by pomohol branži zavčas reagovať, ak sa bude ukazovať možná škoda pre výrobcov z EÚ. Okrem iného sa dokument dá čítať aj ako útok na politiku národných vlád. Európska únia totiž navrhla reformu antidumpingových pravidiel, ale členské štáty, ktoré inokedy vždy veľmi hlasno vystupujú za urýchlenie svojich požiadaviek, doposiaľ bránili tomu, aby bola schválená. Podľa názoru Európskej komisie môže ale oceliarske odvetvie zostať konkurenciaschopné len prostredníctvom inovácií. Okrem toho sa podniky musia prispôsobiť zmenám klímy, na čo je práve dnes najvhodnejšie obdobie, pretože ceny energií sú nízke.

Ak bude Európska únia trvať na svojom pravidle „Lesser Duty Rule“ (najnižšie clo), tak sa podľa európskeho oceliarenského zväzu nepodarí zabrániť lacným importom ocele z Číny, pretože ochranné clá sú v Európskej únii oveľa nižšie, ako v USA. Extrémne veľký rozdiel medzi ochrannými clami v USA a EÚ je hlavne výrazný na aktuálnych príkladoch: nedávno uvalila vláda USA na dovoz za studena valcovanej ocele z Číny clá vo výške 266 percent. EÚ ale predbežne určila výšku ochranného cla na tieto výrobky len vo výške medzi 13 a 16 percentami. Generálny riaditeľ Euroferu Axel Eggert označil tieto clá za nedostačujúce na to, aby zabránili dumpingu.

TMK, najväčší producent oceľových rúr v Rusku, rokuje s Iránom o dodávke rúr pre ropný a plynárenský priemysel. Po zrušení sankcií proti Iránu sa teraz ázijská krajina snaží zvýšiť svoju produkciu ropy a zemného plynu. Existuje už program, zásobiť Irán nejakými rúrami priamym predajom, oznámil hovorca TMK. Okrem toho sa pracuje na dlhodobom kontrakte, ktorý by okrem oceľových rúr pre ťažbu ropy a plynu zahŕňal aj rúry pre transport palív. „Irán je pre nás veľmi dôletým trhom“, zdôraznil hovorca TMK. Ruský podnik bol už pred zavedením sankcií dôležitým dodávateľom rúr pre iránsky ropný priemysel.


Autor (zdroj): Svět o oceli