9.2.2023 14:27:44
Šachťák 2016

Aj v roku hutníci usporiadali 24. novembra tradičnú slávnosť Šachťák. Je to slávnosť nadväzujúca na tradície vzniknuté pri založení prvej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici 1762. Túto akadémiu založila cisárovná Mária Terézia, ktorá vydala nariadenie pre praktickú výučbu baníctva a hutníctva v Banskej Štiavnici.
Šachťák je slávnosť, na ktorej sú podľa tradičných banskoštiavnických manuálov majstrami cechu hutníckeho prijímaní do stavu hutníckeho študenti prvého ročníka, a to skokom cez kožu.
Celý ceremoniál riadi Slávne vysoké a neomylné prezídium za spoluúčasti čestného prezídia a adlátov, menovaných pre tento slávnostný akt. Do čestného prezídia zasadol rektor TUKE Stanislav Kmeť, ďalší členovia akademickej obce TUKE, hostia a aj významní predstavitelia slovenského hutníckeho priemyslu Ľudovít Parilák (ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.), Elena Petrášková (U. S. Steel Košice, s.r.o.), Milan Veselý (Slovalco a.s.) a Peter Magvaši (CEIT, a.s.).
Proces cechovania je neodmysliteľne spojený s „upchávaním dier“ deravých fuksov vtákmi a kladením otázok, ktorých odpovede sú nevyhnutné pre ďalší hutnícky život. Fukso za vyjadrenie životného kréda je odmenený božským nápojom, alebo potrestaný inými nápojmi, najčastejšie v podobe slanej vody v kombinácii napríklad s mliekom. Zavŕšením aktu prijímania fuksa do cechu hutníckeho je jeho skok cez hutnícku kožu a podpisom do historického „grundbuchu“ Alma mater.
Máme za sebou úspešne ďalší ročník a poďakovanie patrí všetkým sponzorom a študentom, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní.
ZDAR BOH!

Ples Hutníckej fakulty 2016Autor (zdroj): D. Oráč