4.12.2022 09:39:24
Z novoročnej pranostiky

Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima.

Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

Keď sa rok so zimou a snehom začína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

Na Nový rok blato, na veľkú noc sneh.

Na Nový rok o slepačí krok.

Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.

Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

Tretí deň jasný – mnohé búrky.

Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

Autor (zdroj):