10.12.2022 06:26:04
Aj u nás je problém s pracovnou silou

S Ing. Andrejom OROLINOM, konateľom KBZ, s.r.o.


S Ing. Andrejom OROLINOM, konateľom KBZ, s.r.o.

Logo KBZ, s.r.o.

Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu?

-Uplynulý rok bol z môjho pohľadu úspešný. Podarilo sa nám stabilizovať produkciu v jednotlivých prevádzkarňach a zároveň nakúpiť novú technológiu na spracovanie odpadov.

Nemali ste problémy s implementáciou nového zákona o odpadoch do praxe?

- Zákon je veľmi diskutabilný v oblasti výkupu, OZV, neprimerane vysokých pokút ..., preto sme ho aj pripomienkovali, ale bohužiaľ, do dnešného dňa sa žiadne významné zmeny v prospech spracovateľského priemyslu neudiali. Dúfame, že zvíťazí zdravý rozum a nájde sa kompromisné riešenie pre obidve strany.

Dnes sa tlačí všade do popredia problém s nedostatkom pracovných síl. Cítite vo svojich strediskách aj vy tento problém?


-Áno , s týmto problémom sa stretávame, ľudia sú odborne nepripravení (nemajú preukazy pre výkon práce – strojnícky, paličský, vodičský, atď.), všetky náklady znáša zamestnávateľ a pri odchode zamestnanca (čo je niekedy aj týždeň po nástupe do práce) si tieto náklady zamestnávateľ nemôže uplatňovať od zamestnanca, ani od štátu.


Čo očakávate od nového roka?

-
Nech je aspoň tak dobrý, ako ten minulý. Všetkým želám pevné zdravie a veľa úspechov.Prevádzka KBZ s.r.o.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová