9.2.2023 12:54:16
Ďakujem


Ďakujem

členom zmeny B Závodného hasičského útvaru akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ktorí mi 25. januára 2017 po skončení pracovného času pomohli, v mrazivých večerných hodinách, odstrániť poruchu na osobnom automobile.

Vladimír Hanzen


Autor (zdroj): v texte