28.1.2023 19:53:11
Deň otvorených dverí v našich školách


Deň otvorených dverí sa uskutočnil 2. februáraDruhého februára sa opäť roztvorili brány našich škôl, aby privítali žiakov základných škôl, prejavujúcich záujem o štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová a v Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová. Záujemcov z roka na rok pribúda. Pozvánku prijali žiaci zo sedemnástich základných škôl zo širokého okolia a na otvorenie ich prišlo okolo stovky. V priebehu dňa prichádzali ďalší a oboznamovali sa s možnosťami, ktoré školy ponúkajú.

Deň otvorených dverí objektívom I. Kardhordovej

Deň otvorených dverí objektívom I. Kardhordovej

Deň otvorených dverí objektívom I. Kardhordovej


Deň otvorených dverí objektívom I. KardhordovejSúkromná SOŠ Hutnícka Železiarne Podbrezová

Súkromné Gymnázium Železiarne Podbrezová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová