9.2.2023 14:08:29
Dychová hudba Železiarne Podbrezová opäť zažiarila v plnom svetle
Dychová hudba Železiarne Podbrezová opäť zažiarila v plnom svetle


V poslednú januárovú sobotu, 28. januára 2017, sa uskutočnil slávnostný Novoročný koncert Dychovej hudby Železiarne Podbrezová. Dom kultúry v Podbrezovej na chvíľku ožil a poskytol divákom neopakovateľný zážitok. Už prvý pohľad na javisko potvrdil, že staršia generácia našich muzikantov postupne odovzdáva štafetu tradície podbrezovskej dychovej hudby nasledovníkom. Kto dlhšie nevidel náš dychový orchester, nepochybne zaregistroval, že sa očividne omladil. A zmenil sa aj repertoár, ktorý tvoria nové umelecké kompozície a transkripcie známych diel. Melódie Emmericha Kálmána z predohry Čardášovej princeznej, či Jaj cica, Tritsch Tratsch polka Johanna Straussa mladšieho, ukážky hudby Johna Kandera z českého muzikálu Mùj Monte Cristo, Kabaret Johna Kandera či Svadobná hudba Bartolomeja Urbanca, ale i ďalšie v podaní orchestra pod taktovkou Jána Jenču umocnili vynikajúce výkony sólových spevákov Mgr. Adriany Škriváňovej, Mgr. Adriany Bundovej, Mgr. Martiny Škantárovej a Róberta Hlaváčika. Súčasná generácia už nejaví veľký záujem o dychovú hudbu, pretože si myslí, že to je prežitok doby. Novoročný koncert nás však presvedčil, že ak je dobrá inštrumentácia, dychovka dokáže zahrať akúkoľvek hudbu. Veríme, že novoročný koncert bol len prvou tohtoročnou príležitosťou Dychovej hudby Železiarne Podbrezová predstaviť svoje obdivuhodné umenie verejnosti a obohatiť tak kultúrny život Podbrezovej.

Z novoročného koncertu objektívom I. Kardhordovej

Z novoročného koncertu objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová