4.12.2022 09:15:01
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v januári


Odchod do dôchodku
predčasného starobného dôchodku
Drahuša BABICOVÁ
Mária GAJDOŠOVÁ
Ján JÁNOŠÍK

starobného dôchodku
Ján ĎURČO
Juraj KŇAZOVICKÝ
Ing. Stanislav TURŇA


V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.


Autor (zdroj): Personálny odbor