4.12.2022 10:28:31
Spomienky
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty
Prvého februára uplynulo deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou
Juraj ARGAY z Brezna
„Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život už niet, zostalo prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet. Cítime obrovský smútok a žiaľ, zrazu nič nie je také, ako by si človek prial...“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli smutné dvadsiate tretie výročie, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Juraj ARGAY z Brezna.
„Aj slnko zapadá do noci, sto ráz púť dokonal, niet mu viac pomoci...“
Spomínajú manželka Viera a synovia Vieroslav a Miroslav
František ŠANTROCH z Valaskej
„Sú ľudia, ktorí v živote znamenajú viac než tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli desiate výročie odvtedy, ako nás opustil milovaný otec, starý a prastarý otec
František ŠANTROCH z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéry Lidka, Hana, vnuci Ferko, Marián a Peťo s manželkami a pravnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš
František KÚR z Valaskej
„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám si nedoprial, srdce jeho zlaté bolo, každému len dobré prial. Stíchol dom, záhrada, dvor, už nepočuť kroky tvoje v ňom.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli ôsme výročie, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a švagor
František KÚR z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Hana, synovia Ferko s Marianou, Marián s Terkou, Peťo s Ingou, vnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš a švagriná Lidka
Vladimír BLAŽENIAK
Slza smútku tíško stečie po tvári a bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“
Dňa 9. februára sme si pripomenuli smutných päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Vladimír BLAŽENIAK.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca
Dňa 13. februára si pripomenieme dvanásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila drahá dcéra, mama, stará mama a sestra
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Alicka
Jozef KUBANČÍK z Brezna
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“
Dňa 15. februára si pripomenieme piate výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Jozef KUBANČÍK z Brezna.
S láskou spomíname
Jozef BELKO z Čierneho Balogu
„Spomíname na teba s láskou a úctou. V srdci si uchovávame spomienku na teba, na tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za všetko. Máme ťa radi, aj keď už nie si medzi nami.“
Dňa 20. februára si pripomenieme desiate výročie úmrtia
Jozefa BELKU z Čierneho Balogu.
S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik s rodinou a vnúčatá Danko, Leuška a ostatná rodina
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej
„Odišla si tichúčko a nám ostala v srdciach veľká rana.“
Dňa 22. februára uplynie päť rokov, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a priateľka
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a syn
Miroslav LEHOCZKÝ z Predajnej
Dňa 17. februára uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a priateľ
Miroslav LEHOCZKÝ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
JOZEF VAŇO z Podbrezovej
„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám... Spomienka na teba prebýva tu dolu a naše srdcia zostali dokorán.“
Dňa 20. februára uplynie päť rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec, brat a švagor
JOZEF VAŇO z Podbrezovej
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínameAutor (zdroj): v texte