9.2.2023 14:19:41
Vyšiel nový vestníkPrávny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy, oznamuje, že s platnosťou od 1. februára 2017 je v ŽP a.s. vydaný a zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie - Dokument D-05/2017 Vestník - Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy. Všetky platné individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy, sú v elektronickej forme v úplnom znení zverejnené a zamestnancom dostupné na intranete na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Autor (zdroj): Právny odbor