20.7.2023 11:00:58
Ani na Vysočine naši obrábači nesklamali

Obrábači kovov (SSOŠH ŽP) zúčastnili súťaže Řemeslo VysočinyNa pozvanie Vyššej odbornej školy a Strednej priemyslovej školy Žďár nad Sázavou sa obrábači kovov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP) zúčastnili súťaže Řemeslo Vysočiny. Súťaž je vyhlásená z poverenia Cechu KOVO, ako krajské kolo pre žiakov učebného odboru obrábač kovov „České ručičky“. Súťaže sa zúčastnilo osem dvojčlenných družstiev, z toho šesť z kraja Vysočina a dve zo Slovenska. SOŠT Tlmače a SSOŠH ŽP Podbrezová.

Úloha súťažiacich nebola jednoduchá. Pozostávala z dvoch častí: výroba a merací protokol. Najskôr museli vyhotoviť výrobok podľa výkresovej dokumentácie, potom súčiastku odmerať a vyhotoviť protokol o meraní.

Denis pri práci
Denis pri práci

Našu školu reprezentovali tretiaci Denis Zaplatílek a Martin Majerník. Pre Denisa to bola druhá súťaž v období desiatich dní. Celoslovenský Zenit a české Řemeslo Vysočiny. Obidvaja spolu vytvorili dobrý tím, v družstvách im len tesne uniklo medailové umiestnenie. Aj v jednotlivcoch Denis Zaplatílek skončil štvrtý. Toto umiestnenie je vizitkou nielen žiakov, ale aj pedagógov, ktorí ich pripravovali. K dosiahnutému výsledku im blahoželáme.

Martin pri práci
Martin pri práci
Autor (zdroj): Ing. Ivan MAJER