20.7.2023 11:00:58
Bodka za úspešným projektom

Exkurzia v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronomžiaci SSOŠH ŽP, druhého ročníka odboru mechanik mechatronik a tretieho ročníka odboru hutník, zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronom.   ..

Dňa 30. januára sa žiaci SSOŠH ŽP, druhého ročníka odboru mechanik mechatronik a tretieho ročníka odboru hutník, zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronom. Sprevádzajúci inštruktori im predstavili výrobné oddelenia – jadrovňu, odlievanie, apretovňu a automatickú linku CNC strojov. Exkurzia obohatila teoretické poznatky žiakov z oblastí zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad na výrobu dielcov karosérie, resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov (hliníkové bloky motorov).

Autor (zdroj): SSOŠH ŽP