3.8.2021 04:05:31
Využite služby technickej knižnice

Ing. Zuzana Kováčová

Marec je nielen prvým jarným mesiacom, ale aj mesiacom knihy, ktorá bola pred príchodom internetu najobľúbenejšou ľudskou zábavou. Dodnes v nás podnecuje fantáziu, rozvíja predstavivosť, je studnicou našich vedomostí. Brali, berú a budú ju brať do rúk mladí i starí, ktorí túžia po vedomostiach, zábave, vzrušení. Či už to je jej klasický alebo elektronický formát, vždy si kniha nájde svojich uctievateľov. A to nielen v súkromí. V práci nám odborné publikácie pomáhajú byť neustále na pulze doby.

Oddelenie vedecko-technických a ekonomických informácií odboru technického a investičného rozvoja už desaťročia poskytuje zamestnancom železiarní knižno-informačné služby z vlastných fondov, ale aj vonkajších informačných zdrojov.


Ako sa v minulom roku darilo pracovníčkam tzv. technickej knižnice, obhospodarovať knižný fond, odborné publikácie a technické normy, nás informovala Ing. Zuzana Kováčová:

Môžete nám priblížiť rozsah vašich služieb?

-Musím priznať, že deväťdesiatpäť percent našej práce a tým aj služieb, sa týka technicko-technologickej dokumentácie a noriem. Zostávajúcich päť percent tvoria poskytované služby, týkajúce sa odborných časopisov a publikácií. V každom jednom produkte je to tá klasická agenda objednávok, faktúr a distribúcie. V súčasnosti máme pre rok 2017, formou pravidelnej distribúcie pre jednotlivé útvary akciovej spoločnosti, objednaných tridsaťšesť odborných časopisov.

Pribudli v minulom roku nové tituly?

-V roku 2016 sme prostredníctvom päťdesiatich objednávkok kúpili pre Železiarne Podbrezová a.s. devätnásť publikácii a sto deväť technických noriem. Nové tituly boli distribuované do útvarov, ktorých sa daná problematika týka. Publikácie boli dodané príslušným útvarom a originály noriem, t.j. výtlačky č.1, zostávajú v našom odbore (technickej knižnici), ako nehnuteľná sada.

Ako majú záujemcovia postupovať pri využití vašich výpožičných služieb?

-Veľmi jednoducho, vytočiť klapku 5642 alebo 5640, alebo poslať mail na
kovacova.zuzana@zelpo.sk, alebo kralkova@zelpo.sk, kde im budú poskytnuté podrobnejšie informácie.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová