10.12.2022 07:14:37
Deň otvorených dveríPOZVÁNKA PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravila na stredu, 12. apríla, Deň otvorených dverí pre študentov a učiteľov stredných škôl, pre rodičov budúcich vysokoškolákov, ale aj iných záujemcov o štúdium.

Tento ročník nadväzuje na úspešný minulý rok, ktorý bol historicky prvou takouto udalosťou, ktorú organizovala fakulta samostatne. Pre záujemcov o štúdium je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečili jednotlivé ústavy. Záujemcovia budú mať možnosť získať mnohé informácie o štúdiu, študijných odboroch a o živote vysokoškolákov. O 10. hodine slávnostne otvorí Deň otvorených dverí dekanka Hutníckej fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., následne budú predstavené študijné programy a študentský život na fakulte.

Po úvodnej časti bude nasledovať prehliadka jednotlivých laboratórií ústavov s praktickými ukážkami. Súčasťou programu dňa otvorených dverí bude aj možnosť zažiť niečo z reálneho študentského života. V tento deň sa totiž uskutoční študentská vedecká odborná konferencia METALURGIA 2017, ktorá je súťažou študentských odborných prác vysokých škôl alebo univerzít.

Všetky informácie a podrobný program nájdete na web stránke

http://web.tuke.sk/hf/den_otvorenych_dveri2017/index.htmlAutor (zdroj): HF VŠT Košice