28.1.2023 20:09:12
Pozývame vás● do Horehronského múzea v Brezne na fotografickú výstavu autorov Petra Berčíka a Jozefa Fašangu „Fragmenty folklóru“. Verejnosti je výstava prístupná už len do 28. marca, v čase od 8. do 16. hodiny,

● 4. apríla o 19. hodine do domu kultúry v Brezne na vstúpenie profesionálneho Poddukelského umeleckého ľudového súboru, ktorý vám sprostredkuje vokálno-hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov,

● do Poštového múzea v Banskej Bystrici (Partizánska 9) na výstavu „Pocta obetiam holokaustu“, ktorá je verejnosti sprístupnená od 24. marca do 16. novembra. Vernisáž výstavy je spojená s inauguráciou poštovej známky, s dôstojným pripomenutím tragickej udalosti 2. svetovej vojny a jej obetí,

● výnimočnú príležitosť spoznať vyhynuté zvieratá z doby ľadovej pre vás pripravilo Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Expozícia Giganty ľadovej doby je verejnosti sprístupnená do 18. júna. Najväčším exponátom je mamut, ktorý má šesť metrov a ďalších osemnásť sôch. Vystavená kolekcia trojrozmerných rekonštrukcií pleistocénnych obrovských cicavcov je najväčším súborom tohto druhu v strednej Európe.
Autor (zdroj): TIK