4.12.2022 09:17:49
Blahoželáme jubilantom - V máji blahoželáme
Pracovné jubileá

40-ročné
Marta VEVERKOVÁ

35-ročné
Ing. Miroslav CHOMIČ
Pavel FIGĽUŠ

30-ročné
Július BOŠKO
Iveta TALIANOVÁ
Peter VOZÁR

25-ročné
Elena GIERTLOVÁ
Miroslav MAJERÍK
Marek OLŠIAK
Pavol PEKÁR
Ing. Igor VEVERKAblahozelame

životné jubileá
Dušan CIBUĽA
Jozef HLÁSNIK
Vladimír PAPRČKA
Ing. Janka SCHÖNOVÁ
Milan TALIAN
Stanislav TALIAN
Jozef BELKO
Alena DAUČÍKOVÁ
Ladislav HUDÍK
Marian KOVÁČIK
Peter LIPNIČAN
Jozef ONDRÍČEK
Alena RIDZOŇOVÁ
Iveta TRNIKOVÁ
Jozef BOHÁČIK
Vladimír DARMO
Oľga PRESPERÍNOVÁ
Jana ŠTÁBELOVÁ


20-ročné

Jaroslav BREJZA
Pavol ČERNÁK
Ján GAJDOŠ
Pavol GIERTL
Ján HRABLAY
Marian CHAMKO
Marian KOVÁČIK
Peter KOVÁČIK
Jozef RIDZOŇ
Vladimír ROSÍK
Lenka SRŠŇOVÁ
Ján ŠTOMPF
Zuzana VARLOVÁ


Autor (zdroj): Personálny odbor