9.2.2023 12:53:31
Ďakujeme


Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici srdečne ďakuje všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. za ich dve percentá z vlaňajších daní.


Autor (zdroj): v texte