9.2.2023 14:10:31
Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte TUKEHutnícka fakulta aj tento rok zorganizovala samostatný deň otvorených dverí, ktorý sa konal 12. apríla 2017. Toto podujatie slávnostne otvorila dekanka Hutníckej fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Po príhovore nasledovali prezentácie z jednotlivých ústavou fakulty, v ktorých sa žiaci dozvedeli jednoduchým podaním odborné veci. Súčasťou bola aj prezentácia študentky, ktorá predstavila život študenta svojimi očami. Následne bola pre účastníkov pripravená prehliadka ústavov prostredníctvom 8 aktivít, kde bolo možné bližšie sa zoznámiť s fakultou hravou formou. Účastníci mali možnosť vidieť aj prezentácie študentských prác, keďže v tento deň sa konal aj 23. ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2017. Poďakovanie patrí sponzorom a všetkým zamestnancom, doktorandom a študentom, ktorí prispeli svojím úsilím na zrealizovaní tohto podujatia.

Autor (zdroj): Dušan Oráč