9.2.2023 12:38:13
Odišli do dôchodku – v apríli


Odchod do dôchodku
do starobného dôchodku

Miroslav KUREK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová mu ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor