20.7.2023 11:00:45
Po voľbách do DR ŽP

V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa konali voľby členov Dozornej rady Železiarní Podbrezová z kandidátov navrhovaných oprávnenými voličmi a odborovou organizáciou.
Ústredná volebná komisia v zložení JUDr. Radim Kochan, PhD., predseda, Mgr. Martin Chmelík, člen a Soňa Lopušná, členka, 26. apríla o 12. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1976 voličov, platných hlasov bolo 1847 a neplatných 129. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 10 – ekonomický úsek a právny odbor (93,2 percenta) a najnižšia vo volebnom celku č. 2 – valcovňa bezšvíkových rúr a centrálna údržba (49,3 percenta).
Celková účasť predstavuje 64,1 percenta voličov, pričom na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

 Ing. Jaroslav Romančík

Z kandidátov navrhnutých oprávnenými voličmi
bol zvolený Ing. Jaroslav Romančík
Pavol Koštial

Z kandidátov navrhnutých odborovou organizáciou bol zvolený Pavol KoštialAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová