15. FEBRUAR 1999 Strana 2

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

...

O civilnej ochrane

V stredu 8. februara sa v zasadacke okresneho uradu stretli primator Brezna, starostovia a pracovnici civilnej ochrany v obciach okresu so zamestnancami odboru civilnej ochrany obyvatelstva a obrany okresneho uradu. Hlavnou naplnou odbornej pripravy, ktoru viedol veduci odboru Ing. Julius Pervan, bolo riesenie mimoriadnych situacii v okrese Brezno. Na skoleni sa zucastnil aj zastupca veduceho odboru COOaO Krajskeho uradu v Banskej Bystrici Ing. Milos Frolo.

(jp)

Dalsia beseda obcanov s vedenim mesta

Po besede obcanov na Mazornikove poslanec mestskeho zastupitelstva Ing. Roman Porhajas zorganizoval vo stvrtok 10. februara dalsiu v miestnej casti Podkorenova. Okrem neho sa na besede zucastnili primator mesta, prednosta mestskeho uradu a riaditel technickych sluzieb. Po uvodnom prihovore primatora vyse styridsat obcanov hovorilo o svojich opravnenych problemoch. Temy boli rozne - cesta, kanalizacia, voda, doprava, dokoncenie plynofikacie a dalsie. Najzaujimavejsi bol napad ci ziadost obnovenia Materskej skoly v Podkorenovej. Predstavitelia sa ku vsetkym problemom vratia, pre znovuotvorenie materskej skoly treba zistit demograficky vyvoj, na co sa podujal Ing. R. Porhajas. Je predpoklad, ze vysledky besedy prinesu obojstranny uzitok a podnietia do iniciativy pri skraslovani okolia. Tak to slubili obcania. Mesto zase zabezpeci niektore investicne akcie.

(vf)

Oficialne otvorenie

Za pritomnosti predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky Jozefa Migasa, ktory prebral patronat nad Narodnym automotoklubom SR, bolo v januari oficialne otvorene Servisne stredisko NAMK SR v Lopeji. Zucastnili sa na nom prezident NAMK SR Ilja Cigna, primator Brezna, starosta Podbrezovej a mnoho dalsich osobnosti okresu a kraja. Pritomni pozitivne hodnotili znovuozivenie sluzby pre motoristov v Breznianskom okrese, ktory patri medzi popredne centra turistiky a mototuristiky zvlast v regione stredneho Slovenska. Servisne stredisko poskytuje sluzby cely rok dvadsatstyri hodin denne.

(sk)

Pozvanka na folklor

Detsky folklorny subor Klasok pri Obecnom urade Podbrezova a folklorny subor Bekes z madarskeho mesta Bekes pod vedenim Sztanka Karolyho uskutocnia v piatok 18. februara o 19.30 hodine v Dome kultury v Pohronskej Polhore a v sobotu 19. februara o 16.30 hodine v priestoroch kina Panorama v Podbrezovej spolocne vystupenia. Vstupne je dvadsat korun.

(pr)Co zistila  "soika"

V piatom a v siestom tyzdni si pracovnici Inspektoratu Slovenskej obchodnej inspekcie pre Banskobystricky kraj "na musku" vzali hlavne hotely. V Breznianskom okrese v hoteli Stavbar v Brezne bol nakup za 28,80 koruny predrazeny o styri koruny dvadsat halierov, kde nedodrzali hmotnost chleba a masla. V hoteli Myto v Myte pod Dumbierom kontrolnu konzumaciu v hodnote 106,60 koruny predrazili o pat korun styridsat halierov. Stalo sa tak nedodrzanim hmotnosti parkov, horcice a kecupu. Kontrolori tu zistili uplynuly cas spotreby pri dvoch druhoch masovych vyrobkov za 448,50 koruny. Dali prikaz na likvidaciu tridsiatich porcii kapustovej polievky s klobasou a udenym masom, ktora bola v ponuke tri dni.

Dovedna v kraji skontrolovali 132 prevadzkovych jednotiek, v ktorych vykonali stodvadsat kontrolnych nakupov. Sedemdesiatstyri predrazeni predstauje 61,7 percenta a vyska predrazenia na sto korun z hodnoty vsetkych nakupov dve koruny osemdesiat halierov.

Kvalitu a oznacovanie kontrolovali v sestdesiatich deviatich prevadzkach. Pre kvalitativne chyby, nedodrzanie casu spotreby a informacnych povinnosti pozastavili tridsatsedem druhov tovaru za 308 759 korun. V dvatsiatich troch prevadzkovych jednotkach zlikvidovali styridsatosem druhov tovaru nevhodneho na konzum, resp. surovin nevhodnych na pripravu jedal za 7766 korun. Spisali dvadsatsest oznameni o zacati spravneho konania a na mieste ulozili stotridsatosem blokovych pokut za 79 100 korun.

(sk)

 

Okresne kola olympiad
V dnoch 8. a 10. februara sa v priestoroch Zakladnej skoly na Pionierskej 2 v Brezne uskutocnili okresne kola olympiad nemeckeho a anglickeho jazyka v sulade s Organizacnym poriadkom olympiad v cudzich jazykoch. Ulohy pre sutaziacich boli dane ustredne. Hodinu pred samotnou sutazou sa zisla komisia, ktora rozpecatila obalku a pripravila ulohy pre sutaziacich, ktori sutazili anonymne.
h0007c.jpg (51720 bytes)
V koncertnej sale Zakladnej umeleckej skoly v Brezne
si rodicia ziakov, ale aj milovnici hudby vo stvrtok 10.
februara vypoculi polrocny koncert mladych hudobnych
nadeji. Na zaver vystupil akordeonovy subor
(na snimke Viktora Sajgalika).

V tomto skolskom roku sa do okresnej olympiady nemeckeho jazyka zapojilo desat zakladnych skol v okrese s dvadsiatimi ucastnikmi. Sutazilo sa vo dvoch kategoriach: 1A,1B. Vysledky - kategoria 1A: 1. Martina Steinbachova, Valaska (89 bodov), 2. Simona Stulajterova, Mazornikovo (82), 3. Katarina Francystiova, Mazornikovo (78), Veronika Flaskova, Pionierska 2 (71), 5. Ivana Kuzmova, Pionierska 4 (63), 6. Elena Kupcova, Pionierska 2 (61), 7. Marek Polak, Sumiac (57), kategoria 1B: 1. Kristina Trhanova, Skolska (88,5), 2. Milan Loczi, Podbrezova (88), 3. Jan Pales, Mazornikovo (86,5), 4. Marek Sreiner, Pionierska 2 (85), 5. Miroslav Halak, Pohorela (79,5), Erik Obernauer, Pionierska 4 (71,5), 7. Ondrej Miklas, Pionierska 2 (62,5), 8. Andrej Fodor, Nemecka (61,5), 9. Zuzana Pesikova, Mazornikovo (59,5), 10. Petra Kamzikova, Sumiac (52,5), 10. Zuzana Kuracinova, Predajna (52,5), 11. Lucia Piliarova, Valaska (42), 12. Martina Koscova, Predajna (39,5).

Vysledky olympiady anglickeho jazyka - kategoria A: 1. Matej Bystriansky, Pionierska 4 (53,9 boda), 2. Milan Rezsöfi, Mazornikovo (43,1), 3. Michaela Kvackajova, Mazornikovo (42,5), 4. Dominika Jurinova, Pionierska 2 (33), 5. Veronika Murgasova, Benus (29,5), 6. Rastislav Medved, Podbrezova (21,8), 7. Miriam Stierankova, Pionierska 2 (21,3), kategoria B: 1. Maria Zerzanova, Mazornikovo (73,1), 2. Michal Durka, Helpa (67,6), 3. Lukas Horvath, Skolska (67,4), 4. Jakub Turcan, Podbrezova (62,2), 5. Ingrid Schönova, Mazornikovo (61,7), 6. Tomas Ciz, Pionierska 4 (61,2), 7. Lubomir Svacina, Pionierska 2 (59,4), 8. Lenka Skantarova, Polomka (56,9), 9. Martina Omastova, Polomka (52,8), 10. Jan Martinec, Zavadka (52,6), 11. Lucia Kupcova, Pionierska 2 (49,3).

Ucastnikom bolo preplatene cestovne a podane obcerstvenie. Vitazi v kazdej kategorii obdrzali diplomy a postupuju do krajskeho kola v Banskej Bystrici. Komisia zhodnotila uroven, priebeh a pripravenost ziakov na dobrej urovni.

Marieta Pribylinova

Opytali sme sa za vas
veduceho odboru pre styk s verejnostou Stredoslovenskych energetickych zavodov, s.p. Zilina Ing. Pavla Mullera:
  • Ake su nove ceny elektrickej energie a odkedy budu fakturovane?

- Prijatim opatrenia Ministerstva financii Slovenskej republiky c. R-1/2000, ktorym sa meni a doplna vymer MF SR z 12. marca 1996 c. R-1/2000, ktorym sa urcuje rozsah tovaru s regulovanymi cenami v zneni neskorsich predpisov, dochadza k zmenam cien elektrickej energie pre domacnosti. Z tohto dovodu vykonaju pracovnici energetiky mimoriadny odpocet spotreby elektriny u odberatelov so sadzbou BH, BV a BP. U odberatelov so sadzbou BS, B a N bude priemerna spotreba rozpocitana do 1. februara 2000 v nezmenenej cene a po 1. februari v novych cenach vratane 10 % DPH. Realizacia je naplanovana do 29. februara. Zmeny sadzieb pre domacnost su: sadzba BS z povodnej ceny 2,68 isla na 3,50 Sk/kWh, staly mesacny plat z 12 na 15 Sk, sadzba B do 2000 kWh za 6 mesiacov z 1,80 na 2,40 Sk/kWh, staly mesacny plat zo 79 na 99 Sk, sadzba B nad 2000 kWh za 6 mesiacov z 2,00 na 3,00 Sk/kWh. Pri prekroceni limitu 10 000 kWh za dvanastmesacne zuctovacie obdobie alebo 5000 kWh za sestmesacne zuctovacie obdobie bude cela namerana spotreba elektrickej energie vyfakturovana za cenu 3,10 Sk/kWh. V takych pripadoch sa staly mesacny plat neuctuje. Sadzba BSN vysoka tarifa sa zvysuje z 2,68 na 3,50 Sk/kWh, staly mesacny plat zo 71 na 91 Sk, BSN nizka tarifa z 0,75 na 1,20 Sk/kWh, BN vysoka tarifa z 1,80 na 2,40 Sk/kWh, staly mesacny plat zo 138 na 175 Sk, BN nizka tarifa z 0,75 na 1,20 Sk/kWh, BP vysoka tarifa z 2,08 na 3,30 Sk/kWh, istic do 3x25 A, staly mesacny plat zo 130 na 195 Sk, BP nizka tarifa z 0,62 na 0,90 Sk/kWh, istic do 3x35 A, staly mesacny plat zo 190 na 285 Sk, istic do 3x50 A z 290 na 435 Sk, istic 3x63 A z 370 na 555 Sk, istic 3x63 A zo 740 na 1110 Sk. Ak prekroci rocna spotreba elektriny limity stanovene podla velkosti istica, zaplati odberatel za kWh odobratu nad tento limit 3,30 Sk. Sadzba BV vysoka tarifa sa zvysuje z povodnej ceny 1,00 na 2,30 Sk/kWh, 1-2 obytne miestnosti, staly mesacny poplatok zo 150 na 225 Sk, sadzba BV nizka tarifa z 0,47 na 0,60 Sk/kWh, 3-4 obytne miestnosti, staly mesacny poplatok z 200 na 300 Sk, 5 a viac obytnych miestnosti, staly mesacny poplatok z 260 na 390 Sk. Pri sadzbe BH vysoka tarifa sa cena meni z 0,91 na 2,30 Sk/kWh, 1-2 obytne miestnosti, staly mesacny poplatok zo 130 na 195 Sk, pri BH nizka tarifa z 0,45 na 0,56 Sk/kWh, 3-4 obytne miestnosti, zo 170 na 255 Sk, 5 a viac obytnych miestnosti, z 210 na 315 Sk. Uvedene ceny su vratane DPH. Mesacne zalohy budu prepocitane jednotlivo pre kazde odberne miesto a podla potreby upravene. Nie je nutne, aby ste si ich upravovali individualne. Prosime vas, vazeni zakaznici, aby ste spristupnenim elektromerov zjednodusili pracu nasim zamestnancom, ktori robia odpocet. V pripade potreby poskytnu presne informacie pracovnici Okresnej obchodnej kancelarie SSE v Brezne, tel: 6112126.


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT