PODBREZOVAN  06 / 2008

STRANA 5

logo ZP a.s.

STRANA

0

1 2 3 4 5 6

Praktické rady a kultura


<<<

KULTURA

*čitateľská súťaž *čitateľská súťaž *čitateľská súťaž

Autor: Viera Kúkolová

170. výročie dychovej hudby

V rokoch 1917 - 1918 sa opakovane hybnou silou národného prebudenia v obvode erárnych železiarní stali robotníci, ktorí sa hlásili so slovenským divadlom. Odohrali niekoľko úspešných predstavení. V Ľubietovej divadelné predstavenie naštudoval robotník železiarní J. Lacko, v Hronci zasa prišlo na predstavenie toľko ľudí, že nestačilo ani opakovanie predstavenia. V Lopeji postupne naštudovali päť divadelných hier, ktoré pre mimoriadny záujem uviedli vo farskom dvore. Štátny aparát i správa železiarní sa snažili zbrzdiť kultúrne snahy, odmietali poskytnúť sálu i hudbu a prinútili organizátorov pred každým slovenským predstavením odohrať najprv maďarskú jednoaktovku.

Hudba začiatkom decembra roku 1918 samostatne vystúpila na mnohotisícovom ľudovom zhromaždení v Radvani, kde zaznela prísaha oslobodeného ľudu pri Sládkovičovom hrobe. Monarchia sa rozpadla. Vznikom Československej republiky nastal obrovský zlom v kultúrnom a hudobnom živote. Do podbrezovských železiarní prišli českí technici i úradníci, často z väčších centier, ktorí mali zmysel pre náročnejšiu kultúru – hudbu, divadlo, spev (aj v pôvodnej hudbe boli takmer dve tretiny českých muzikantov). Prvým povojnovým kapelníkom bol chorľavý Chvapil. Od januára 1922 bol vymenovaný za nového kapelníka Karol Hübner a od marca 1923 mal Václav Prokop na starosti vedenie dychovej hudby pri pochodoch. Hübner mal opernú a symfonickú prax, preto sa venoval koncertnej činnosti. Prokop mal väčšiu prax z vojenských hudieb. Podbrezovské železiarne mali zrazu tri dychové hudby a jedno koncertné teleso (v Tisovci bola dychová hudba od roku 1892, druhá bola v Podbrezovej a tretia sa čoskoro utvorila v Hronci).
Nové stanovy hudby z roku 1921 sa opierali o starý systém povinných zrážok zo mzdy - na hudbu. Pod vplyvom neustále sa zhoršujúcich životných podmienok sa prví ozvali robotníci v Hronci, ktorí ťažko znášali, že pôvodná hudba sa kedysi odsťahovala do Podbrezovej. Docielili zrušenie zrážok a za ušetrené peniaze kúpili nástroje pre vlastnú – opäť hrončiansku hudbu (jej prvým kapelníkom bol Chvapil), ktorá sa potom udržiavala z vlastných príjmov. Zrážkový systém príspevkov na hudbu od všetkých zamestnancov bol zrušený až v roku 1925. Dychová hudba sa však ďalej udržiavala z vlastných finančných príjmov až do roku 1937. V tomto roku boli príspevky obnovené, avšak už na základe dobrovoľnosti.

Máte v rodinných albumoch podobné fotografie? Spoznávate na nich vášho predka? Uvítame váš záujem o identifikáciu hudobníkov na najstarších fotografiách, ktoré vám predkladáme.

Kupón č. 4

Otázka: Menujte prvého kapelníka hudby po páde Rakúsko-Uhorskej monarchie?

(Odpovede posielajte od redakcie, do desiatich dní od vydania tohto čísla)

Správna odpoveď 3. kola: Podbrezovskú hudbu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia viedol Antonín Kříž z Moravy.


Jaroslava Núterová

DIEVČA S MOTORKOU

: Román na pokračovanie

XXIX.

„A kedy nemáme?“ uškrnula sa.

„Počuj, Aneta,“ pristúpila k nej šéfka, tridsaťročná matka dvoch školopovinných detí. „Nebanuješ za ateliérom? Odtiaľ si určite nechodila taká unavená.“

„No, ak mám byť úprimná, toto je oveľa pestrejšia robota.“

„Pestrejšia?“ vyprskla pobavene.

„Aspoň mám možnosť vyšantiť sa na rôznych hlavách,“ neprestávala sa usmievať Aneta. „Prečo sa pýtaš?“

„Richard sa zaujímal, či by si sa vrátila,“ povedala opatrne Silvia.

„Ale čo,“ pokrútila hlavou a pozrela priamo na mladú ženu.

„Poznám dôvod tvojho odchodu, Aneta. S Richardovou manželkou sme boli veľmi dobré priateľky, rástli sme spolu. Viem o jej poslednom želaní.“

„Bože môj, aj ty?“ vypleštila oči dievčina a nahnevane vstala od uterákov. „Nechcem sa o tom rozprávať. Ber na vedomie, že mám iné plány a Richard Moday do nich nepatrí.“

„Tak rýchlo na teba nezabudne,“ vyhlásila Silvia zamyslene. „Ani Hana nemala šancu uniknúť mu, až sa nakoniec vzdala a myslím, že lepšieho manžela si nemohla priať. Nečakaj do januára, Aneta, zosobášte sa s Michalom čo najskôr, lebo Richard určite niečo vymyslí.“

„Nechápem,“ zamračila sa a znovu začala skladať uteráky. Dnes im vypadla jedna zákazníčka, ale aj tak ešte pol hodiny musia byť k dispozícii.

„Vôbec sa s tým netají. Po pohrebe tvojej matky šiel k Haninmu hrobu a...“

„Silvia, mňa nezaujíma, čo robil na cintoríne,“ prerušila ju netrpezlivo.

„Malo by ťa,“ riekla šéfka nástojčivo. „Varujem ťa, Aneta, nepodceňuj ho. Zabudla si, čo minule vyviedol Michalovi? Chceš, aby vám neustále znepríjemňoval život?“

„Veď Michal povedal, že to bola jeho vina, nie Richardova.“

„Čo iné mal povedať, aby ťa neznepokojoval! Počula som, ako sa mu Richard vyhrážal, že posledné želanie Hany má v úmysle splniť a nikto mu v tom nezabráni.“

„Dočerta!“ Aneta vyskočila zo stoličky, naskladané uteráky v jej lone spadli na zem. „Dva roky po Haninej smrti si ma nevšimol. Vari čakal na to, aby ma mohol takto trápiť? Stokrát som mu povedala, že ho nemilujem. Prečo to nechce pochopiť?“

Jemné cinknutie zvončeka nad dverami oznámilo zákazníka. Aneta sa bleskurýchlo zohla pre uteráky, položila ich na pomocný stolík, lenže nasadiť okamžite veselý výraz sa jej nepodarilo. Štíhla elegantná žena v stredných rokoch vycítila napätú atmosféru a ospravedlňujúco sa usmiala. „Dobrý večer,“ povedala zachrípnutým hlasom.

„Dobrý večer,“ odvetili jednohlasne. Neušiel im jej perfektný účes, bezchybný jesenný kostým svedčil o dobrom vkuse.

„Prišla som za vami, slečna Korestová,“ pozrela na dievča skúmavo, akoby odhadovala, čo je zač.

„Čo potrebujete?“ Aneta zbystrila pozornosť. Je na obzore nejaké finančné prilepšenie?

„Porozprávať sa o vašom otcovi. Môžete ísť so mnou?“

Anete zahučalo v hlave, nohy sa podlomili a klesla na stoličku. „Ja nemám otca,“ precedila skrz zuby.

„Ale máte, moja zlatá,“ kývla žena hlavou blahosklonne, čo Anetu podráždilo.

„Nemám,“ namietla prudko. „Je mi jedno, či som nejakého mala, rozumiete?“

„Bol by rád, keby ste ho navštívili.“

„Nie!“

„Vaša sestra súhlasí.“

„Odkiaľ ste prišli?“ Založila si ruky v bok. „Kto vlastne ste?“
„To je nepodstatné. Inga sedí v aute a vy, ak sa chcete vyhnúť Richardovi, pôjdete radšej so mnou.“

„Tomu mám uveriť?“ pokrútila hlavou.

„Počkám na vás dole, dovidenia.“

Niekoľko okamihov obidve zízali na dvere, za ktorými zmizla nezvyčajná zákazníčka. Aneta i Silvia boli tak prekvapené, že sa nezmohli na žiadny komentár. Mlčky si dokončili prácu, pozamkýnali a v hustej hmle pred Ďumbierom sa šéfka spýtala. „Nebojíš sa ísť sama?“

(Pokračovanie v budúcom čísle)


Jazykové okienko

Pomenovanie rodiny

Na súhrnné pomenovanie rodiny sa v slovenčine používa tvar utvorený od mužského priezviska príponou -ovci, napr. Žiak - Žiakovci, Vaško - Vaškovci, čiže hovoríme o rodine Žiakovcov, Vaškovcov atď. Tvary Žiakovi, Vaškovi či Žiakoví, Vaškoví sú nesprávne. Ak má priezvisko podobu prídavného mena, možno popri tvare s príponou -ovci, používať aj tvar množného čísla príslušného prídavného mena, napr. Čarnogruský - Čarnogurskovci i Čarnogurskí, Medňanský - Medňanskovci i Medňanskí. Od dvojslabičných priezvísk s charakterom prídavného mena má súhrnné označenie rodiny podobu prídavného mena v množnom čísle, napr. Čierny - manželia Čierni, rodina Čiernych, Šťastný - bratia Šťastní, rodina Šťastných. Príslušníkov rodiny možno súhrnne pomenovať aj spojením slova rodina a tvaru utvoreného príponou –ová, takisto od mužského priezviska - rodina Žiaková, Vašková. Takéto pomenovanie rodiny má v slovenčine podobu zhodnú s tvarom ženského priezviska. Od neho treba odlíšiť ženské privlastňovacie prídavné meno odvodené od príslušného mužského priezviska, ktoré je zakončené na krátke a, napr. Žiak - Žiakova. Tento tvar by sa použil v prípade, keby sme chceli označiť členov rodiny pána Žiaka. Vtedy by však dané spojenie malo podobu zhodného prívlastku, teda Žiakova rodina (Žiakova manželka).

Silvia Duchková JÚ ĽŠ SAV


<<<

 Rady k správnej výžive

Autor: Oľga Čiefová

Kulinársky občasník

Dobrú chuť!

Existujeme a konzumujeme. Jedlom sa zaoberáme dennodenne, robíme to takmer podvedome. Od jedla závisíme, pretože sme závislí od energie, ktorú prijímame z jedla. Kvalita získanej energie je priamo úmerná kvalite jedla, ktoré konzumujeme. Kvalita jedla sa prejavuje na našom tele, nielen na tom ako vyzeráme, ale aj ako sa cítime, rozmýšľame. Samozrejme, závisí od toho aj naše zdravie.
Pôvodne som chcela túto rubriku nazvať „Okienko zdravej výživy“. Nechcem sa však pasovať za odborníka v tejto oblasti. Okrem toho poznám ľudí, ktorí keď začujú formulku „zdravý“, okamžite zdupkajú. Od stola aj z kuchyne. Predstavia si diéty, hladovanie, trápenie, odriekanie a zdravú výživu okamžite zavrhnú. Preto som rubriku nazvala tak, aby znela príjemne. Chcem sa v nej podeliť o svoje kulinárske zážitky, o zopár chutných kusov z mojej „zbierky receptov“. Ako pomerne lenivý racionalista nerada trávim veľa času pri sporáku. A tak vymýšľam, ako skrátiť a zjednodušiť prípravu jedla, ako ho pripraviť tak aby neublížilo mojej postave a peňaženke. Rada by som posmelila (v kuchyni) neskúsených. Varenie je síce alchýmia, ale nie je to žiadna veda.

Začneme rozšírenou, známou surovinou - zemiakmi.

Čo hovoria vedci: podľa nich je zemiak koreňová hľuza, plná polysacharidov, najmä škrobu. V surovom stave obsahuje 100 gramov až 22 miligramov vitamínu C, značné množstvo vitamínu B1, B2 a niacínu. Nezaťažuje náš organizmus dusičňanmi. Obsahuje veľa živín, ktorými sa zásobuje mozog, najmä kyselina folová a vitamíny B posilňujú nervovú sústavu. Telu dodávajú zemiaky dôležité minerály a stopové prvky, ktoré sa vstrebávajú v črevách, preto majú na ne regeneračný účinok. Prvé živiny sa dostávajú do tkanív už 25 minút po jedle.

... a čo naše babičky: v breviároch starých mám sa vyskytujú zemiaky ako liečivá plodina. Pri prekyslení žalúdka pomáha šťava z nastrúhaných zemiakov tým, že viaže na seba prebytočné kyseliny a zabraňuje páleniu záhy, nafukovaniu a „grganiu.“ Blahodarne pôsobí aj na žalúdočné vredy. Proti bolestiam ramien a zápalom využívali obklady z horúcich zemiakov, uvarených v šupke. Prekrvia a uvoľnia svalové napätie, ktoré spôsobuje bolesť a tá zmizne. Takýmto obkladom hovorili právom - zázračné. V surovom stave majú zemiaky rovnaké účinky ako cibuľa, keď nás bodne hmyz. Postrúhaný surový zemiak s olivovým olejom lieči popraskanú kožu, slnkom spálenú pokožku aj popáleniny. Na „jačmeň“ v oku sa prikladá kašička zo zemiaka uvareného v šupke, žĺtka a horúceho mlieka. Zemiakové šupy zo zdravých, dobre kefou očistených plodov, sú vhodné na čaj, ktorý podávame pri vysokom krvnom tlaku. Varíme 4 - 5 zemiakov v 600 ml vody asi 15 minút, vývar - čaj scedíme a studený pijeme denne 1 - 2 hrnčeky. Babičky nikdy nevylievali vodu ani z uvarených zemiakov a za liek považovali čerstvo vykopané zemiaky.

Zemiaky aj v receptároch majú bohaté zastúpenie. Na začiatok dávam tento recept:
... aj pre úplných amatérov alebo
zemiaky na papieri

Potrebujeme: zemiaky - hľuzy o veľkosti približne 5 cm, množstvo asi 3 - 4 kusy na hlavu, soľ - najlepšie morskú, drvenú rascu, maslo - na hlavu vo veľkosti vlašského orecha, cesnak - asi strúčik na hlavu a podľa chuti, papier na pečenie a mriežku na pečenie.
Postupujeme:
zemiaky ošúpeme, umyjeme, osušíme a pokrájame pozdĺžne na 6 kúskov, podľa babičky - krížaliek. Papier na pečenie dáme na mriežku a krížalky poukladáme na papier. Pokiaľ sme vlastníkmi mriežky s veľkými medzerami, pomedzi ktoré krížalky vypadávajú, môžeme papier umiestniť aj na plech. Posolíme, posypeme rascou a šup s nimi do stredne vyhriatej rúry. Proces pečenia priebežne sledujeme cez okienko alebo cez pootvorené dvierka. Približne po 15-20 minútach sa začnú na povrchu zemiakov tvoriť hnedé pľuzgiere, čo je signálom, že je najvyšší čas dať do hlbšej misky maslo a prelisovaný cesnak. Zemiaky aj s pľuzgiermi vyberieme z rúry za prísneho dodržiavania bezpečnostných predpisov. Celý obsah mriežky ešte za horúca vysypeme do misky a ľahkým prehadzovaním omastíme. A môže sa jesť. Tak ako je, alebo priložiť k inému chodu. Upozorňujem, že tieto zemiaky sú v našej rodine návykové. Ešte pribalím jednu radu pre amatérov. Niekedy sa zemiaky k papieru prilepia. Nezúfajte, nespôsobili to vaše kuchárske skúsenosti, ale kvalita papiera. Nabudúce skúste použiť inú značku.

Zemiakové haute-couture

Tento názov som pridelila rösti (rošty) – švajčiarskemu príbuznému slovenskej harule, pretože jeho príprava vyžaduje určité kuchárske majstrovstvo.

Potrebujeme: 2 - 3 kusy zemiakov na placku, olej, soľ, panvicu.
Postupujeme:
zemiaky uvaríme v šupke, nie úplne domäkka, približne 10 minút. Vychladnuté dáme do chladničky a necháme odpočívať deň, aj dva. Ak na ne za ten čas nezabudneme, vyberieme ich, zbavíme šupky a postrúhame na „rezance“ na hrubom strúhadle. Olej rozpálime na panvici a naň dáme postrúhané zemiaky. Posolíme a vareškou jemne pritláčame, aby sa strúhaná zmes premenila v kompaktnú placku. V tejto fáze majú zemiaky tendenciu prskať a vyskakovať z panvice. Preto použijeme sitko na panvicu - úžasný vynález, ktorý sa podobná na ploché kovové cedidlo. Ak ho nevlastníte, nevadí, použite pokrievku ale nechajte ju poodchýlenú. Teraz si možno vravíte, čo na tom môže byť ťažké. Ale po asi 10 minútach sme dospeli do štádia, kedy placka začína nebezpečne dobre voňať a hnednúť. No a treba ju obrátiť. Majstri to dokážu urobiť „palacinkovým prehodením“, učni za použitia pokrievky alebo taniera. A aj tak sa vo väčšine prípadov placka poláme. Svojpomocne ju teda otočíme a dopečieme z druhej strany do hnedo - chrumkava. Po miernom vychladnutí podávame len tak, alebo podľa fantázie. V švajčiarskej domácnosti majú svoj vlastný recept na rösti, preto existuje mnoho variácií základného receptu. Na panvici môže zemiaky predbehnúť slaninka, údenina, nakrájaná cibuľka a zemiaky prídu na rad až po nich. Po otočení sa povrch môžeme doplniť syrom. Môžeme tiež pridať aj bylinky - skrátka pri tomto jedle sa fantázii medze nekladú, skôr naopak.

Nezabudnite, že fantázia je v kuchyni vašim najlepším pomocníkom.


<<<
zp_kuchl_tr.gif (4601 bytes) zp_gastro_tr.gif (12780 bytes)

zp_kuchp_tr.gif (4578 bytes)

     Jedálny lístok 24. 3. - 30. 3. 2008                               Jedálny lístok 31. 3. - 5. 4. 2008

 

Pondelok 24.3. (sviatok)

Polievka: zeleninová s rajban., pečivo

Pečené kačacie stehno, čer. kapusta, knedľa

Prírodná hovädzia roštenka, zel. ryža, šalát

Utorok 25.3.

Polievka: fazuľ. so salámou, pečivo

Brav. krkovička na cesnaku, zem. kaša, uhorka

Kuracie soté na paprike, cestovina

Brav. rezeň v kokose, arašid. omáčka, ryža

Syrové tajomstvo, pečivo

Sójový guláš, ryža

Šišky s nutelou, kakao

Streda 26.3.

Polievka: slov. hubová, pečivo

Pražská hovädzia pečienka, ryža, šalát

Segedínsky bravčový guláš, knedľa

Varená brokolica, kôp. omáčka, zemiaky

Strukovinový šalát miešaný, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Rezance s orechmi

Štvrtok 27.3.

Polievka: gulášová, pečivo

Kurací rezeň Andalúzia, tarhoňa, šalát

Mletý rezeň so syrom, zem., šalát

Prekladané mäso s kelom

Fazuľový šalát so šunkou, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát

Žemľovka s tvarohom

Piatok 28.3.

Polievka: francúzska, pečivo

Bratislavské brav. stehno, knedľa

Kur. stehno na plzenský spôsob, ryža, šalát

Tortelíny plnené šunkou, syrová omáčka

Pestrý cestovinový šalát

Halušky s kyslou kapustou

Bublanina s ovocím

Sobota 29.3.

Polievka: horácka, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát

Goralská pochúťka, cestovina

Nedeľa 30.3.

Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo

Jelení guláš, knedľa

Morčacie prsia plnené nivou, ryža, šalát

Pondelok 31.3.

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Vyprážané úd. mäso v cestíčku, zem. kaša, šalát

Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát

Klužská kapusta

Windsorský šalát, pečivo

Zapek. graham. cestoviny s karfiol. a tofu

Makový závin s jablkami, kakao

Utorok 1.4.

Polievka: slep. s cestovinou, pečivo

Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Morčacie soté so zeleninou, ryža, šalát

Špen. listy s hlivou, opek. zemiaky

Pikantný syrový šalát, pečivo

Zemiakový paprikáš, cvikla

Langoše s kečupom

Streda 2.4.

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Detvianska nátura, op. zem., uhorka

Kuracie stehno na smotane, cestovina

Roľnícke zemiaky, uhorka

Lipský šalát so špargľou, pečivo

Údené mäso, dusená kys. kapusta

Lievance s džemom

Štvrtok 3.4.

Polievka: šošovic. s kysl. kapustou, pečivo

Kuracie prsia Kung - Pao, ryža, šalát

Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Pizza s bryndzou

Parížsky šalát, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom

Višňové halušky s orechmi

Piatok 4.4.

Polievka: karfiolová, pečivo

Vypr. mor. med. so šunkou a syr., zem., tat. om.

Plnený bravčový závitok, tarhoňa, šalát

Držky na diabolský spôsob, knedľa

Francúzsky šampiňónový šalát, pečivo

Kur. prsia s brokolicou a mandľami, obloha

Moravský koláč, kakao

Sobota 5.4.

Polievka: krúpková, pečivo

Hamburské brav. stehno, knedľa

Kurac. soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Nedeľa: 6.4.

Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo

Brav. rezeň na korení, cestovina

Vypráž. treska s brokolicou, zem., šalát

 


<<<

PODBREZOVAN  06 / 2008

STRANA 5

logo ZP a.s.

STRANA

0

1 2 3 4 5 6