22.1.2019 19:25:58
Desať rokov od transformácie

Železiarne Podbrezová sa od svojho vzniku riadia filozofiou, že úspešnosť a prosperita firmy závisí predovšetkým od ľudí. Organizovanému odbornému rastu mladej generácie venujú pozornosť už sedemdesiatšesť rokov.
Pred dvadsiatimi siedmimi rokmi vybudovali nový areál pre Stredné odborné učilište hutnícke. V roku 1991, po delimitácii, sa stal jeho správcom štát. Reforma spôsobila, že štátom riadené školstvo postupne stratilo schopnosť reagovať na potreby výrobných podnikov a trhu práce. A tak ihneď po vytvorení legislatívneho rámca zo strany štátu, bol v Železiarňach Podbrezová vypracovaný projekt transformácie podbrezovského SOU hutníckeho na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP a.s.(SSOUH ŽP)Ministerstvo školstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 5175/2002-45, zo dňa 19.augusta 2003 zaradilo hutnícke učilište do siete súkromných stredných škôl. O päť rokov neskôr, prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní 1. septembra 2008 zmenil názov školy na "Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová".Úsilie o získanie školy späť trvalo sedem rokov. O to slávnostnejší bol moment strihania pásky.


Ako jediná škola na Slovensku praktizuje SSOŠH ŽP duálny systém vzdelávania. Učebné plány a ťažisko vzdelávania sa orientujú na potreby zriaďovateľa. Žiaci získavajú praktické zručnosti priamo vo výrobnom procese Železiarní Podbrezová pod vedením inštruktorov z výroby a postupne sa oboznamujú so svojim budúcim pracoviskom. Zriaďovateľ poskytuje absolventom svojej školy aj garanciu zamestnania.
Železiarne Podbrezová poskytujú študentom komplexné materiálne zabezpečenie, moderné odborné učebne a laboratóriá, jazykové učebne, v každom ročníku školskú rovnošatu, notebooky, ochranné pracovné prostriedky, vzdelávanie je bezplatné, za produktívnu prácu dostávajú odmeny.Foto: Anna Nociarová

Opýtali sme sa absolventov, ktorí už majú niekoľkoročnú prax v Železiarňach Podbrezová:
Čo vás viedlo k rozhodnutiu ísť študovať do tejto školy a ako toto rozhodnutie posudzujete z dnešného pohľadu?

Peter VESELOVSKÝ, centrálna údržba, mechanik elektronických zariadení

-O tom, čo budem robiť, som sa rozhodoval v čase, keď už bola nezamestnanosť a preto ma upútala garancia zamestnania v podbrezovskej strednej škole. Samozrejme, svoje zohralo aj to, že moji rodičia tu pracujú. Pracujem už šesť rokov a som spokojný. Robím prácu, ktorá ma baví a nemenil by som.


Andrej HAVAŠ, energetika, strojník kyslikárne I

-Pri mojom rozhodovaní kde ísť do školy, sčasti zohralo svoje aj to, že v tejto škole sľubovali zamestnanie a to bola záruka istoty, čo je myslím veľmi dôležité. Aj dnes by som sa rozhodoval takisto, som v práci spokojný, aj keď moju profesiu robím len čiastočne.


Juraj ŠPERKA, valcovňa rúr, kontrolór rúr

-Ja som šiel do tejto školy ako futbalista, boli tam dobré podmienky na športovanie, ale aj inak, a samozrejme dôležité bolo najmä to, že dávali istotu tým, že už v prvom ročníku som vedel, že budem mať aj zamestnanie. Nemyslím si, že by som sa dnes rozhodoval inak, som spokojný.


Erik POPROVSKÝ, centrálna údržba, prevádzkový zámočník

-V širokom okolí to bola jediná škola, ktorá sľubovala aj uplatnenie po jej skončení. Na druhej strane, z našej rodiny tu pracoval starý otec, otec tu pracuje a tak aj to čiastočne ovplyvňovalo moje rozhodovanie. A dnes? Nemenil by som. Bola to dobrá voľba a navyše robím čo ma baví.

Jozef BARTOŠ, valcovňa rúr, kontrolór na rošte

-Hutnícka škola bola hlavne blízko, ponúkala možnosť zamestnania, poskytovala množstvo výhod, určite významnou bolo vreckové, ale hlavne možnosť zamestnať sa. Vôbec nebanujem, že som sa tak rozhodol, robím už piaty rok, aj keď nerobím obrábača kovov, čomu som sa vyučil, s prácou som spokojný.


Marek KOKAVEC, centrálna údržba, prevádzkový elektrikár

-Bola to jediná škola v okolí a vlastne na celom Slovensku, ktorá garantovala zamestnanie, ale aj preto, že jej zriaďovateľom je veľká a prosperujúca firma, ktorú som poznal z rozprávania starých rodičov a rodičov. Som už tretia generácia pracujúca v železiarňach. S odstupom času hodnotím tento krok ako správnu voľbu. Už šesť rokov pracujem v ŽP a.s.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová