20.7.2023 10:11:55
dychová hudba ŽP a.s

Pod taktovkou dirigenta Jána Jenču
Za 179 rokov z malej robotníckej muziky vyrástlo významné hudobné teleso, Dychová hudba Železiarne Podbrezová, známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraniční. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Dychová hudba Železiarne Podbrezová opäť zažiarila v plnom svetle
V poslednú januárovú sobotu, 28. januára 2017, sa uskutočnil slávnostný Novoročný koncert Dychovej hudby Železiarne Podbrezová. Dom kultúry v Podbrezovej na chvíľku ožil a poskytol divákom neopakovateľný zážitok. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Novoročný koncert Dychovej hudby
Novoročný koncert Dychovej hudby ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): DH ŽP | celý článok »»
Stretnutie v Kališti
Aj tento rok sme si pripomenuli statočnosť ľudí, vojakov a partizánov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. V sobotu, 13. augusta 2016 sme sa stretli opäť v bývalej obci Kalište. ...
číslo: 17 | ročník: LXXII | vyšlo: 26.augusta 2016 | autor (zdroj): Eva Dekrétová, členka DH ŽP | celý článok »»
Festiwal Orkiestr: „Na falach Nilu“
Ani tento rok, ako je to už tradíciou, nechýbal zájazd Dychovej hudby Železiarne Podbrezová v zahraničí. Festival orchestrov sa uskutočnil v meste Kolbuszowa. Našu krajinu sme reprezentovali ako jediný orchester, za Maďarsko vystúpili Bányász Kulturális Egyesület a Mazsorett Csoport Sátoraljaújhely, ..
číslo: 13 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.júla 2015 | autor (zdroj): Eva Dekrétová, členka DH ŽP | celý článok »»
Na festivale v Maďarsku
Dychový orchester Železiarne Podbrezová prijal pozvanie na festival v maďarskom Tótkomlósi, ktorý sa konal 14. – 17. augusta. Zúčastnili sa ho zástupcovia dychoviek z niekoľkých krajín Európy - Poľsko, Estónsko, Nemecko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. ...
číslo: 18 | ročník: LXX | vyšlo: 12.septembra 2014 | autor (zdroj): Eva Dekrétová,členka DHŽP | celý článok »»
Celonárodná výstava včelárstva
I napriek nepriaznivému počasiu sme radi prijali pozvanie na tohtoročnú celonárodnú výstavu včelárstva, ktorá sa uskutočnila 14. septembra 2013 v Banskej Bystrici pod názvom „Chráňme včely – chránime život!“. ...
číslo: 20 | ročník: LXIX | vyšlo: 04.októbra 2013 | autor (zdroj): Eva Dekrétová, členka DHŽP | celý článok »»
Radničné večery
Dychová hudba Železiarní Podbrezová sa 29. júna 2013 zúčastnila Dní slovenskej kultúry v kultúrnom programe mesta Békéscsaba„Radničné večery.“
Celý repertoár sme nacvičovali počas dvoch mesiacov pod taktovkou dirigenta Pavla Šianského. ...
číslo: 14 | ročník: LXIX | vyšlo: 12.júla 2013 | autor (zdroj): Eva Dekrétová,členka DHŽP | celý článok »»
Na predvianočnom koncerte pokrstili tretie CD
Tradičný vianočný koncert Dychového orchestra Železiarní Podbrezová sa uskutočnil 18. decembra 2012 v Dome kultúry v Podbrezovej. Koncert otvorila skladba Ave Maria. Nasledovalo Prelúdium, ktorého autorom je dirigent orchestra Pavol Šianský a za tým blok skladieb zavŕšený Modlitbou za teba. ...
číslo: 1 | ročník: LXIX | vyšlo: 11.januára 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S dirigentom Pavlom Šianským o tom, čím žije naša dychovka
Banskobystrický samosprávny kraj spolu s obcou Valaská zorganizovali 41. ročník Festivalu dychových hudieb 16. júna 2012 na Námestí 1. mája vo Valaskej. Predstavili sa Dychové sexteto ZUŠ z Valaskej pod vedením J. Jenču, Detský dychový orchester ZUŠ v Brezne pod taktovkou M. Švoňavu, Mostárenkla Brezno s dirigentom M. Krellom, Turčianske mažoretky pod vedením M. Kordíkovej, Dychová hudba Valaská pod taktovkou J. Jenču, Dychová hudba z Detvy s dirigentom Ľ. Vilhančekom, Dychový orchester Brezno s M. Švoňavom, Dychový orchester Cementár z Banskej Bystrice pod dirigentskou taktovkou P. Machajdíka a Dychový orchester Železiarní Podbrezová s P. Šianským, ktorého sme sa opýtali: ...
číslo: 13 | ročník: LXVIII | vyšlo: 29.júna 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Vyšehradské dni v Považskej Bystrici.
Dychová hudba Železiarne Podbrezová bola delegovaná Združením dychových hudieb Slovenska reprezentovať Slovensko na celoštátnej súťaži a prehliadke veľkých dychových orchestrov – „Vyšehradské dni dychovej hudby Považská Bystrica 2011.“ Záštitu nad podujatím prevzala Katarína Neveďalová, poslankyňa parlamentu EÚ. Hlavným usporiadateľom bolo mesto Považská Bystrica, Združenie dychových hudieb Slovenska, Národné osvetové centrum a Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica ...
číslo: 19 | ročník: LXVII | vyšlo: 23.septembra 2011 | autor (zdroj): Jozef Turis, predseda DH ŽP | celý článok »»
Naša dychovka v ŽĎAS-e
Dychová hudba Železiarne Podbrezová 28. augusta spestrila kultúrny program osláv 60. výročia začatia výroby v ŽĎAS, a.s., v Žďári nad Sázavou. Záležalo nám na dôstojnej reprezentácii Železiarní Podbrezová a.s. na tomto podujatí a preto sme aj príprave pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa venovali zvýšenú pozornosť ...
číslo: 17 | ročník: LXVII | vyšlo: 26.augusta 2011 | autor (zdroj): Miroslav Lehoczký, DHŽP | celý článok »»
40. ročník festivalu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu
Dychová hudba Železiarne Podbrezová sa zúčastnila medzinárodnej súťaže „Zlota Lira“ v poľskom Rybníku v dňoch 17. - 19. júna. ...
číslo: 13 | ročník: LXVII | vyšlo: 01.júla 2011 | autor (zdroj): Nikola Luptáková | celý článok »»
40. ročník festivalu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu
Tradičný, v tomto roku už jubilejný 40. ročník festivalu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu sa uskutočnil 11. júna, pod záštitou Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica a obce Valaská. ...
číslo: 12 | ročník: LXVII | vyšlo: 17.júna 2011 | autor (zdroj): M. Lehocký | celý článok »»
40. ročník Festivalu dychových hudieb VALASKÁ 2011
Banskobystrický samosprávy kraj, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a obec Valaská vás srdečne pozývajú na jubilejný
40. ročník Festivalu dychových hudieb VALASKÁ 2011 ...
číslo: 11 | ročník: LXVII | vyšlo: 03.júna 2011 | autor (zdroj): DH ŽP | celý článok »»
Dychová hudba a Spevácky zbor HRON zaujali svojim výkonom: Vianočný koncert v Podbrezovej
V predvianočnom zhone ma v Podbrezovane zaujalo pozvanie na vianočný koncert. Dychová hudba Železiarne Podbrezová pozývala na podujatie, na ktorom už tradične rozdávala v adventnom čase sviatočnú náladu. Ako spoluúčinkujúci sa po prvýkrát predstavil Spevácky zbor Hron z Banskej Bystrice. ...
číslo: 1 | ročník: LXVII | vyšlo: 14.januára 2011 | autor (zdroj): Ing. Jozef Bánik | celý článok »»
V orchestri si mládež vydobyla svoju pozíciu
S Jozefom Kráľom, dirigentom Dychovej hudby ŽP ...
číslo: 24 | ročník: LXVI | vyšlo: 03.decembra 2010 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Celonárodná výstava včelárstva
V Banskej Bystrici sa 25. septembra v priestoroch Pamätníka SNP konala „Celonárodná výstava včelárstva.“ Kultúrnou vložkou prezentácie bola na pozvanie Slovenského zväzu včelárov Dychová hudba Železiarní Podbrezová. ...
číslo: 20 | ročník: LXVI | vyšlo: 08.októbra 2010 | autor (zdroj): Miroslav Lehoczký DH ŽP | celý článok »»
TRSTENSKÁ KRÍDLOVKA
Dňa 11. júla sa Dychová hudba Železiarní Podbrezová zúčastnila XX. ročníka festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, spojeného s 30. výročím vzniku Dychovej hudby Oravanka. ...
číslo: 15 | ročník: LXVI | vyšlo: 30.júla 2010 | autor (zdroj): Juraj Vilmon, žiak 5. triedy ZŠ | celý článok »»
Dychové hudby stredoeurópskeho priestoru : Oslávili SVOJE vÝročiE
V piatok, 14. mája, sa v Dome kultúry Železiarní Podbrezová oslavovalo. Členovia dychových hudieb, nielen zo Slovenska, prišli v tento deň do Domu kultúry ŽP osláviť 20. výročie založenia Združenia dychových hudieb Slovenska a zároveň zablahoželať železiarňam k 170. výročiu vzniku. ...
číslo: 10 | ročník: LXVI | vyšlo: 21.mája 2010 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Hodinový koncert
Počas uplynulého víkendu bolo v Banskej Bystrici rušno a okrem tradičného Radvanského jarmoku prilákala do krajského mesta zvedavcov aj Medzinárodná výstava včelárov, ...
číslo: 17 | ročník: LXV | vyšlo: 17.septembra 2009 | autor (zdroj): | celý článok »»
KALIŠTE: Na štvrté Stretnutie generácií prišiel aj prezident SR
Hrdinstvo ľudí, vojakov a partizánov národov a národností, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, si v sobotu 15. augusta 2009, na mieste bývalej obce Kalište, vypálenej fašistami počas povstania pripomenuli účastníci štvrtého ročníka Stretnutia generácií. Ešte pred položením vencov a kytíc k pamätníku v Kališti sa v neďalekej kaplnke a pri nej konala ekumenická bohoslužba. ...
číslo: 16 | ročník: LXV | vyšlo: 27.augusta 2009 | autor (zdroj): Ing. Jozef Bánik | celý článok »»
Festival dychových hudieb Valaská 2009: S nádychom mladosti
Milovníci dychových hudieb sa každoročne v júnové nedeľné popoludnie stretávajú vo Valaskej na námestí, aby pookriali pri hudbe, ktorá sa žiaľ vytráca z nášho povedomia aj vďaka nedostatočnému záujmu médií. ...
číslo: 12 | ročník: LXV | vyšlo: 26.júna 2009 | autor (zdroj): Ing. Jozef Bánik, Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
NAHRÁVKA NOVÉHO CD V SLOVENSKOM ROZHLASE
V závere minulého roka sa uskutočnil slávnostný koncert Dychovej hudby Železiarní Podbrezová k 170. výročiu založenia tohto hudobného telesa. ...
číslo: 10 | ročník: LXV | vyšlo: 29.mája 2009 | autor (zdroj): Ing. Jozef Bánik | celý článok »»
Dychovka oslavovala stosedemdesiatiny
Je pre nás cťou, že najstarší dychový orchester na Slovensku (a pravdepodobne aj v celej strednej Európe) sa spája so Železiarňami Podbrezová. Jeho korene siahajú do Hrončianskeho komplexu, čo vysvetľuje, prečo slávi svoje stosedemdesiatiny o dva roky skôr ako naše železiarne. ...
číslo: 24 | ročník: LXIV | vyšlo: 28.novembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
170. výročie dychovej hudby: SLÁVNOSTNÝ KONCERT
Dychová hudba Železiarne Podbrezová vás pozýva na SLÁVNOSTNÝ KONCERT ...
číslo: 22 | ročník: LXIV | vyšlo: 31.októbra 2008 | autor (zdroj): Dychová hudba ŽP a.s. | celý článok »»
170. výročie dychovej hudby: Ocenení neustále pribúda
V rámci stretnutia hudieb členských krajín Višegrádskej štvorky sa na počesť vstupu do Európskej únie, 11. – 12. septembra 2004, uskutočnil v Ostrave festival dychových hudieb členských krajín – z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovensko zastupovala Dychová hudba ŽP a.s. ...
číslo: 20 | ročník: LXIV | vyšlo: 3.októbra 2008 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
170. výročie dychovej hudby: Pestrý jubilejný rok
V roku 2003 si Dychová hudba Železiarní Podbrezová pripomenula 165. výročie vzniku. V znamení tohto významného výročia sa niesol celý rok, ktorý vyvrcholil slávnostným koncertom v novembri. Svoje účinkovanie na domácich a zahraničných pódiách však orchester odštartoval už 24. apríla v Banskej Bystrici, spoločným koncertom s nemeckou kapelou z Halbestadtu. ...
číslo: 18 | ročník: LXIV | vyšlo: 5.septembra 2008 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
170. výročie dychovej hudby: Tretie tisícročie
S rokom 2000 sa podbrezovská dychovka rozlúčila vianočným koncertom, na ktorom si pripomenuli desiate výročie vzniku mažoretkovej skupiny. V druhej časti koncertu odzneli slávnostné skladby a koledy - O sole mio a Gounodova Ave Maria v podaní sólistu banskobystrickej opery Štefana Babjaka. K nevšednému diváckemu zážitku prispela aj ďalšia skladba - Ave Marie, tento raz Schumannovej, v podaní speváčky Adriany Ľuptákovej a ...
číslo: 17 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.augusta 2008 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
170. výročie dychovej hudby: Na prelome storočí
Pre Dychovú hudbu Železiarní Podbrezová boli významné aj dva posledné roky minulého storočia. V roku1999 zastupovala Slovensko na 20. Österreichisches blasmusikfest vo Viedni, na veľkom (monstre) koncerte, ale aj na samostatných koncertoch v oddychových zónach mesta.
číslo: 16 | ročník: LXIV | vyšlo: 8.augusta 2008 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»