3. SEPTEMBER  2003 Strana 2

STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

chyrnik.jpg (7237 bytes) Premierovo Modre leto skoncilo na Horehroni

Navstevou Banskej Stiavnice v nedelu 31. augusta predseda vlady Mikulas Dzurinda uzatvoril svoj trojdnovy pobyt na Horehroni a v stredoslovenskych banskych mestach. Premier tym skoncil svoj letny pracovny program Modre leto, ktoreho cielom bola propagacia turizmu a prezentacia kulturneho dedicstva ako velkeho potencialu Slovenskej republiky v rozsirenej Europskej unii. V piatok pesou turou cez Dobrocsky prales do Cierneho Balogu zacal svoju navstevu v okrese Brezno. Po absolvovani pesej tury si Mikulas Dzurinda pozrel muzeum Ciernohronskej zeleznice a uzkokolajnou zeleznickou sa odviezol do Hronca, odkial podvecer zamieril do kupelov Kovacova. V sobotu v Nizkych Tatrach absolvoval vystup k Jaskyni mrtvych netopierov.

(r)

Pripravuju Chalupkovo Brezno

V utorok 26. augusta sa zisiel na svojom zasadnuti organizacny vybor 36. rocnika sutaze zaujmovo-umeleckej cinnosti ucitelov a pedagogickych pracovnikov Chalupkovo Brezno. Tohtorocna celoslovenska prehliadka sa uskutocni v dnoch 10. - 12. oktobra. Venovana je nedozitym narodeninam profesora Ivana Plintovica a Dr. Vojtecha Wicka, ktorym budu patrit i samostatne programy pocas podujatia. Sucastou Chalupkovho Brezna bude aj krst novej knihy Ivana Gallu a beseda so zahranicnymi ucastnikmi.

(js)

Seminar o grantovych schemach

Od 2. septembra budu vyhlasene dve grantove schemy implementovane Narodnou agenturou pre rozvoj maleho a stredneho podnikania (NARMSP), a to grantova schema rozvoja priemyslu pre vsetky vyrobne podniky a grantova schema rozvoja cestovneho ruchu pre podnikatelov a zdruzenia cinne v oblasti cestovneho ruchu. Riaditel Centra prveho kontaktu v Brezne Mgr. Jan Milan informacie o nich poskytne na seminari, o ktorom sa dozviete na reklamnych stranach Horehronia.

(jm)

Hoc aj Pohorela ...

h0335f.jpg (16574 bytes)Pri zrode prveho rocnika prehliadky tradicnych viachlasnych ludovych spevov muzskych a zenskych skupin z Horehronia stali Pohorelcania Jan Pompura, Jan Haluska a rodak z tejto obce Jaroslav Bodnarik. Ako nas informoval posledne menovany, inspirovala ich uspesna a uz oblubena Svatojanska noc plna hudby, ktora je rockovou muzikou orientovana na mladez. Rozhodli sa preto zorganizovat nieco pre starsich a folklorne naladenych, a tak sa zrodila prehliadka s nazvom Hoc aj Pohorela ...
Divakom, ktori v posledny augustovy piatok zavitali do amfiteatra v Pohorelej, sa predstavili folklorne skupiny Sumiacan zo Sumiaca, Bukovinka z Bravacova, detsky folklorny subor Mladost z Pohorelej, ludova hudba Usvit z Pohorelej, muzska a zenska cast folklornej skupiny Kralova hola z Pohorelej. Hostom programu, ktory moderoval znamy Horehronec Juraj Kovac, bol folklorny subor Partizan zo Slovenskej Lupce. Pretoze bol den 59. vyrocia SNP, spomenuli si aj na tuto udalost, ked si vsetci na zaver zaspievali piesen Dedinka ty moja rodna, krasna a zapalili vatru. Ucinkujuce subory sa potom zabavali az do rana bieleho.

(r)
Snimka: Jan Haluska


Opytali sme sa za vas:

poslankyne Zastupitelstva Banskobytrickeho samospravneho kraja Mgr. Ivy Urbanovej:

Co ste prerokovali na ostatnom zasadnuti zastupitelstva?

- Dalsie, v poradi uz 13. riadne zasadnutie Zastupitelstva Banskobystrickeho samospravneho kraja (BB SK), sa konalo v kongresovej sale Krajskeho uradu v Banskej Bystrici v predvecer 59. vyrocia SNP 28. augusta. Viedli ho striedavo predseda prof. Milan Marcok a podpredseda Ing. Jaroslav Demian. Aj napriek nizsej ucasti poslancov, ktora bola sposobena najma ich ucastou na miestnych spomienkach na SNP, ale aj doznievajucimi dovolenkami, zasadnutie bolo uznasaniaschopne a prerokovali sme niekolko dolezitych materialov.
Pri kontrole plnenia uzneseni boli zrusene dva uznesenia tykajuce sa navrhov na upravu siete skol a skolskych zariadeni v Banskej Bystrici, pretoze uz nezodpovedali sucasnemu stavu a potrebam a uznesenie c. 152/2003 o zdruzeni financnych prostriedkov pre TATRA AIR a.s., pretoze v blizkom case pojde o kupu akcii a tym o navysenie zakladneho imania, co sa uskutocni az po uprave stanov tejto akciovej spolocnosti.
V dalsom bode boli bez pripomienok schvalene pravomoci podpredsedu BB SK. Oproti povodnym z 2. septembra 2002 sa rozsiril ich rozsah o zastupovanie BB SK v tych vztahoch, z ktorych pre samospravny kraj vyplyvaju financne prava a povinnosti do sumy 250 tisic a v majetkopravnych vztahoch schvalenych Zastupitelstvom BB SK. Okrem ineho podpredseda koordinuje pripravu zasadnuti zastupitelstva, rady predsedov komisii a i. Aj nadalej nemoze zastupovat BB SK v pracovnopravnych vztahoch a vo veciach, v ktorych zakon zveruje samospravnym krajom rozhodovanie o pravach a povinnostiach pravnickych a fyzickych osob.
Sirsia diskusia sa rozvinula, ako zvycajne, okolo materialov tykajucich sa financii. Z jednotlivych vystupeni poslancov vyplynuli urcite poziadavky na doplnenie spravy o hospodareni i navrhu rozpoctu pre buduci rok. Pozadovali vypracovanie analyzy efektivnosti hospodarenia skol, skolskych a dalsich zariadeni v zriadovatelskej posobnosti BB SK, planu investicnych akcii BB SK a priorit stavieb na rok 2004, rozpisu rozpoctu a jeho cerpania na jednotlive skoly a zariadenia pre ich lepsiu kontrolovatelnost, navrhu ozdravnych mechanizmov a i., lebo zmyslom samospravy je najma kontrola rozpoctu, hospodarenia a opatreni na jeho zlepsenie. Napokon spravu o plneni rozpoctu za I.polrok 2003 ako aj informaciu o navrhu rozpoctu na rok 2004 sme vzali na vedomie a okrem prerozdelenia 40 milionov kapitalovych vydavkov zo stavby NsP v Rimavskej Sobote boli schvalene aj zmeny rozpoctu na rok 2003. Nas okres nebol tymito zmenami nijako dotknuty.
Viac sa nas dotykal bod Nakladanie s majetkom BB SK. Poslanci schvalili predaj nehnutelnosti – byvaleho Domova mladeze v Piesku pre kupca Zeleziarne Podbrezova a.s.. Zeleziarni sa tykalo aj schvalenie prenajmu skolskeho arealu v Lopeji pre Sukromne SOU hutnicke, ktoreho historia sa zacina pisat 1. septemba 2003. Podla vyjadreni generalneho riaditela ZP Ing. Vladimira Sotaka, chcu Zeleziarne vybudovat modernu vzdelavaciu instituciu, ktora bude poskytovat vsestrannu starostlivost o mladych ludi. Bude pripravovat zdatne kadre pre ich podnik, ktoreho vyroba sa nebude znizovat, ale naopak - rozsirovat (famy o prepustani su nepravdive) a ZP a.s. garantuje vsetkym absolventom Sukromneho SOUh, ze po jeho ukonceni urcite najdu uplatnenie v tomto najvacsom podniku Horehronia.
Do spravy SOU v Brezne bola zverena telocvicna a restauracia na Mazornikove a plavaren bola bezplatne prenajata mestu Brezno. Predseda BB SK vyslovil presvedcenie, ze primator, poslanci a Mestskeho uradu v Brezne najdu v dohladnom case financne prostriedky na ozivenie jej prevadzky, cim sa zlepsia sportove a rekreacne moznosti pre deti, mladez i ostatnych obyvatelov Brezna a jeho okolia. Odsuhlasili sme aj dalsie odpredaje, najmy a vymeny objektov a zaviazali Urad BB SK, aby takto ziskane prostriedky boli pouzite v prospech skol
Schvalili sme zriadenie Zdruzenej strednej skoly polnohospodarskej a potravinarskej v Rimavskej Sobote a strategiu pilotneho projektu zabezpecenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou   v Ziari nad Hronom a vo Zvolene. Na dopracovanie odporucili analyzu lozkovych zdravotnickych zariadeni v posobnosti BB SK.
Trinaste zasadnutie Zastupitelstva BB SK bolo pre spomienkove slavnosti 59. vyrocia SNP prerusene a bude pokracovat v piatok 5. septembra.  

Mgr. Iva Urbanova
Poslankyna BB SK


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT