5.10.2022 20:35:59
Sloveso vsadiť


O človeku, ktorý odvážne, ale aj ľahkomyseľne riskuje úspech alebo neúspech spoľahnutím sa na jeho rozhodnutie, neraz počujeme, že vsadil všetko na jednu kartu, ale aj stavil všetko na jednu kartu. Ktorý z týchto frazeologizmov je správny? Sloveso vsadiť má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto významy: 1. (pevne) vsunúť, vložiť, zasadiť (vsadiť porisko do sekery či drahokam do prsteňa, zle vsadený/všitý rukáv), 2. vložiť, uložiť (vsadiť chlieb do pece), 3. správne staviť (peniaze do hry), vsadiť sa, správne staviť sa. Z toho vyplýva, že správne je spojenie staviť všetko na jednu kartu. Rovnako správne sú výrazy staviť peniaze do hry, staviť na favorita, staviť sa (uzavrieť stávku), dačo je v stávke. Keď hovoríme o niečom, že je to celkom isté, že o tom vôbec nepochybujeme, sme o tom pevne presvedčení, môžeme obrazne povedať dám na to krk, dám na to hlavu, ale rozhodne nie vsadím na to krk, vsadím na to hlavu.
Autor (zdroj): Krátky slovník slovenského jazyka