10.12.2022 06:44:02
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom, za prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ za našou našou milovanou manželkou a matkou
Máriou FRIMMOVOU z Podbrezovej.
Smútiaca rodina


...

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a známym, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s našou drahou
Zorou KOLOŠTOVOU z Brezna,
ktorá nás opustila 2. júna 2009 vo veku 60. rokov.
Smútiaca rodina


...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Jozefom CSORDÁŠOM z Valaskej
A kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

...
Autor (zdroj): v texte