9.2.2023 13:11:33
Desať úspešných rokov

DESAŤ ÚSPEŠNÝCH ROKOV
S Jánom Daučíkom, športovým riaditeľom ŽP Šport, a.s.:


Naplnili sa ciele, stanovené pri zriadení spoločnosti?
- Našou úlohou bolo a je technicky, personálne a logisticky zastrešiť činnosť organizovaného športu, ktorý v podbrezovských železiarňach zapustil korene už začiatkom 20. storočia. Propagáciou športu, zdravého životného štýlu, podielom na rozsiahlom sociálnom programe Železiarní Podbrezová sme našu činnosť rozšírili.

portrét J.Daučíka

Ako sa vám darí prenikať do povedomia širokej verejnosti?
- Prioritou nášho záujmu je práca s mládežou. Najobľúbenejšou z akcií sa stal turnaj základných škôl O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová vo futbale, do ktorého sa už dvanásť rokov zapájajú všetky školy regiónu. Z ďalších, akcií na celoslovenskej úrovni alebo tých, ktoré už preklenuli tento rámec, spomeniem napr. Svetový pohár a Ligu majstrov v kolkoch, Slovenský pohár v cyklokrose, medzinárodné majstrovstvá Slovenska v závesnom lietaní, FIS preteky v snowboardcrosse... Profesionálne vstupujeme do práce s mládežou prostredníctvom školských športových stredísk v základných ale i stredných školách (ZŠ v Brezne a Podbrezovej, Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP a Gymnázium ŽP). Zastrešujú športové odvetvia: futbal, atletika, biatlon, golf a snowboard. Motivujúcimi pre mladých športovcov sú bezpochyby úspechy našich najlepších športovcov - majstrov sveta v kolkoch Jovana Čaliča, Vilmoša Zavarka a desiatky tých, ktorí sa stali majstrami SR. K pozoruhodným patria úspechy napr. Romana Broniša v cyklistike, ktorý sa zúčastnil Olympijských hier 2000 (Sydnay), či odchovancov futbalu, zaradených do základných zostáv najvyšších futbalových súťaží doma i zahraničí a nominovaných do slovenských reprezentačných výberov. Spomenul som len najvýznamnejšie úspechy, ktoré verejnosť zaregistrovala, o čom svedčí aj príchod mladých do športových tried súkromných škôl ŽP a.s. Verím, že aj súčasné Zimné olympijské hry 2010 a úspechy olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej či Pavla Hurajta zvýšia záujem o biatlon, ktorého slovenské olympijské centrum prípravy mládeže bolo zriadené pri Súkromnom gymnáziu ŽP v septembri 2009 a pre mladšie kategórie je to Oddiel bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport a.s.

Na čo sústreďujete pozornosť v súčasnosti?
- V minulom roku sa naša činnosť vyprofilovala a v súčasnosti venujeme pozornosť hlavne mládežníckym základniam futbalistov, kolkárov, cyklistov, lyžiarov, biatlonistov a pilotom balónového lietania. Zabezpečujeme však aj ďalšie aktivity pre obyvateľov regiónu Horehronia, ktoré sú spojené s prevádzkovaním a službami v zariadeniach – v Športovej hale a posilňovni na Štiavničke, v letnom kúpalisku v Podbrezovej, v dvojdráhovej automatickej kolkárni, ale aj profesionálnej šesťdráhovej v Dome športu v Podbrezovej. V niektorých z uvedených zariadení ponúkame verejnosti ubytovacie, pohostinské a dopravné služby.
    Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová