9.2.2023 14:36:49
Prezentácia na veľtrhoch v roku 2010

Prezentácia na veľtrhoch v roku 2010

Prezentácia na veľtrhoch a výstavách je významnou aktivitou na poli marketingovej komunikácie každej firmy. Naša spoločnosť sa zúčastňuje každoročne niekoľkých výstav. Medzi tradičné podujatia patria Medzinárodný strojársky veľtrh Brno, Tube Düsseldorf a ITM Poznaň. Do plánu výstav sú každý rok zaraďované podujatia, ktoré v danom období pomáhajú napĺňať marketingové a obchodné ciele spoločnosti. Ciele vyplývajú z potreby prezentácie nových výrobkov pre nové odvetia priemyslu, potreby rozvoja nových geografických trhov a v neposlednom rade je to potreba budovania povedomia o spoločnosti a jej značke.
V prvý marcový týždeň sa uskutočnia dve významné podujatia na prezentáciu našich výrobkov. V dňoch 3. až 5. marca 2010 sa koná veľtrh PNEUMATICON, Kielce, v Poľskej republike, kde budeme vystavovať spolu s našou dcérskou spoločnosťou Slovrur. Ide o veľtrhy výrobcov hydraulických a pneumatických komponentov. V dňoch 4. až 7. marca budeme vystavovať na tureckom veľtrhu BORU, ktorý sa uskutoční v Istanbule. Veľtrh BORU je špecializovanou výstavou výrobcov rúr, rúrových polotovarov a technológií. V apríli, v dňoch 12. až 16. sa koná významný veľtrh výrobcov rúr – TUBE, v nemeckom Düsseldorfe. Na tomto veľtrhu budeme vystavovať v spoločnom stánku ŽP GROUP spolu s obchodnou spoločnosťou PIPE Italia, Transmessa zo Španielska, ŽĎAS a.s. a Welsin.
Na 8. – 11. júna 2010 je plánovaný termín poľského veľtrhu ITM, ktorý sa uskutoční v Poznani a budeme mať opäť stánok spoločný s našou dcérskou spoločnosťou Slovrur.
Zúčastníme sa už 52. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať od 13. do 17. septembra a tradične budeme vystavovať v spoločnom stánku ŽP GROUP, v zastúpení ŽP a.s., ŽDAS, a.s., TS Plzeň, a.s., Žiaromat Kalinovo, a.s. a ŽP Trade Bohemia a.s.
Plánované návštevy veľtrhov a výstav by mala zavŕšiť naša účasť na veľtrhu TIB, Bukurešť v Rumunsku, ktorý sa uskutoční od 6. do 9. októbra 2010.Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.