9.2.2023 13:43:56
ŽP GASTRO servis, s. r. o.: Recertifikačný audit


Recertifikačný audit bez závažných pripomienok


V dcérskej spoločnosti ŽP GASTRO servis, s.r.o., sa 16. februára 2010 uskutočnil recertifikačný audit Systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa európskej normy ISO 22 000: 2005, ktorý uskutočnila certifikačná spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r.o.
Systém manažérstva bezpečnosti potravín bol preverovaný v zmysle normy ISO 22 000 : 2005, ktorej cieľom je identifikovať a príslušne ovládať všetky riziká na každom stupni potravinového reťazca. Plnenie kritérií tejto normy pokrýva požiadavky na bezpečnosť potravín pri ich výrobe, distribúcii i predaji. Produkty pripravované podľa tejto normy zodpovedajú najvyššej kvalite.
Spoločnosť ŽP GASTRO servis, s.r.o., prevzala certifikát 17. apríla 2009 a Ing. Martin Horváth, audítor SGS Slovakia, spol. s r.o., po recertifikácii konštatoval, že žiadne závažné pripomienky nemá a tak bol certifikát obnovený a zostáva naďalej vo vlastníctve ŽP GASTRO servisu, s.r.o.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová