23.9.2021 15:56:16
Audity potvrdili funkčnosť systémov

Dňa 23. februára 2012 sa uskutočnil dohľadový audit Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, ktorý vykonala certifikačná spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. Aký je záver?, opýtali sme sa Ing. Petra Peťku, manažéra kvality ŽP a.s.:


- Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody. Bola podrobne preverená dokumentácia všetkých auditovaných oblastí podľa vopred dohodnutého plánu auditu a môžem skonštatovať, že pripravenosť na dohľadový audit systému manažérstva kvality bola zabezpečená výborne. Som rád, že povedomie našich zamestnancov sa v tejto oblasti prehlbuje a natrvalo zakoreňuje do ich činností.


Zároveň sa uskutočnil aj audit systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001. O záveroch nás informoval Ing. Jozef Hlaváčik, vedúci odboru bezpečnosti práce:
- Aj v tomto prípade boli preverované požiadavky systému riadenia bezpečnosti práce podľa schváleného plánu auditu. Podnety pre zlepšenie, ktoré boli navrhnuté, budú určite riešené tak, aby bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zabezpečená pre všetky osoby v areáli ŽP a.s. Odbor bezpečnosti a hygieny príjme také opatrenia, aby používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov bolo samozrejmé aj u externých, ako u našich zamestnancov. V závere auditu bolo potvrdené, že systém riadenia bezpečnosti práce je funkčný a zabezpečovaný na vysokej úrovni.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová