23.9.2021 16:20:15
Blahoželáme vám

Pracovné jubileá

40-ročné
Emil ŠŤAVINA
35-ročné
Ivan BAJS
Michal GÁL
Eva ŠVARCOVÁ

30-ročné
Ladislav HUDÍK
Ing. Jozef RYBÁR
Vladimír TOKÁR
Ján VRÁNSKY

25-ročné
Jozef BOHÁČIK
Vladimír PETRÍK

20-ročné
Zuzana GBÚROVÁ
Zuzana PAUČOVÁ

  Životné jubileá

  Miroslav MALINA
  Marian RABATIN
  Ing. Lubomír SVAČINA
  Miloš DAXNER
  Viera KRÁLOVÁ
  Ján MEDVEĎ
  Milan TROJAN
  Jozef BOBÁK
  Ing. Jozef MARČOK
Autor (zdroj): Personálny odbor