23.9.2021 16:47:48
MSR 2012 v latinsko-amerických tancoch

súťažil aj FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

V športovej hale Podháj v Martine sa 18. februára uskutočnili Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch.
Vyhlasovateľom bol Slovenský zväz tanečného športu. Pohárové súťaže prebiehali v kategóriách - Junior I, Junior II, Mládež tried B, A, S a Dospelí tried B, A, S.
Rozhodcovský zbor bol pestrý, zložený zo zástupcov Ruska, Nemecka, Bulharska, Austrálie, Talianska a Slovenska. Časový harmonogram súťaží sa napĺňal súťažnými pármi tanečných klubov z celého Slovenska.
Nechýbal ani FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA. Tanečné páry podali úžasný výkon, zlúčili dva najdôležitejšie aspekty pri hodnotení, kvalitnú techniku tanca a umelecký dojem choreografie.

  Junior I D,C,B LAT (35 párov)
  22. David Ridzoň – Timea Tyčiaková
  29. Matúš Brieda – Katarína Berčíková

  Do 21 B,A,S LAT (19 párov) - semifinále
  12. Marek Gruber – Andrea Simanová

  Dospelí A,S LAT (29 párov)
  17. Simone Arena – Linda Mandúchová
  18. Michal Šimanský – Miroslava Ondrejková

Súťažný deň vyvrcholil slávnostným galavečerom s bohatým sprievodným programom. Tanečné páry FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA sa zúčastňujú mnohých pohárových súťaží na Slovensku a úspešne si budujú svoju tanečnú kariéru. Tanečný pár Michal Šimanský a Miroslava Ondrejková dosiahol v latinsko-amerických tancoch najvyššiu medzinárodnú tanečnú triedu – S.

V Liptovskom Mikuláši 11. februára, v kategórii Dospelí D štandardné tance, sa prebojovali do finále Filip Vlček a Alexandra Skalošová FDTS.
 • V ktg. HOBBY Deti boli 4. Merek Peťko a Vanesa Šanková,
 • v ktg. HOBBY Junior I obsadili 3. miesto Dávid Ridzoň a Tímea Tyčiaková, 5. boli Marek Kyseľ a Bianka Šniagerová,
 • v ktg. Junior II. STT zvíťazili Filip Vlček a Alexandra Skalošová, 2. miesto si vybojovali Miroslav Cibula a Zuzana Kňazovická, 5. Daniel Didi a Zoja Didiová, 6. Lukáš Roštár a Veronika Roštárová.
 • V ktg. Junior II LAT si striebornú medailu vybojovali Filip Vlček a Alexandra Skalošová, bronzovú Miroslav Cibula a Zuzana Kňazovická, 5. boli Daniel Didi a Zoja Didiová.

Gratulujeme našim tanečným párom a tešíme sa z ich úspechu. Rozhodcovský zbor mal náročnú úlohu vybrať najlepšie páry, ale aj napriek celodennému sústredeniu sa, zvládol svoju úlohu bravúrne. Medzi rozhodcami sme mohli vidieť aj Mateja Chrena, ktorý tancoval v Let´s dance spolu s Elenou Podzámskou, ktorá nás tiež poctila svojou účasťou.

Veríme, že súťaž v spoločenskom tanci vo Zvolene sa stane každoročnou tradíciou, na ktorej sa z roka na rok bude návštevnosť zvyšovať tak, ako počet tanečných párov v našom meste. Ďakujeme sponzorom za ich podporu a všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii celej súťaže a tešíme sa na vás v apríli 2012.Autor (zdroj): Fáber Dance