23.9.2021 17:55:09
S riaditeľom pobočky DDS STABILITA PaedDr. Róbertom Petrom

Ústretovosť a variabilita v prospech sporiteľov
Od 1. januára 2012 bola uskutočnená personálna zmena a do funkcie riaditeľa pobočky DDS STABILITA a.s. v Banskej Bystrici bol menovaný PaedDr. Róbert Petro, ktorého sme požiadali o rozhovor:

Pán riaditeľ, od vzniku DDP STABILITA uplynie v decembri už pätnásť rokov. Dňa 1. apríla si pripomenie spoločnosť 5. výročie od transformácie na DDS Stabilita akciová spoločnosť. Ako možno hodnotiť toto obdobie?
- Spomenuté obdobie môžeme hodnotiť ako veľmi hektické a turbulentné. Zo sporiteľov sa stali akcionári na základe legislatívneho rozhodnutia štátu. Zvýšila sa účasť NBS nad dozorovaním a kontrolou nad hospodárením doplnkových dôchodkových spoločností. Vytvoril sa príspevkový a výplatný fond, čo sprehľadnilo financie účastníkov. Ak môžem hodnotiť vzťah akcionárov navzájom, z môjho uhla pohľadu je na vysokej profesionálnej úrovni a pružnosť, akou STABILITA, d.d.s., a.s.

funguje smerom ku klientom, ma presvedčila o tom, že moje rozhodnutie prijať funkciu riaditeľa pobočky bolo správne.

Sporitelia vašej spoločnosti onedlho dostanú výpisy z účtov. Na čo by ste ich chceli v tejto súvislosti upozorniť?
- V prvom rade chcem našich sporiteľov upozorniť na fakt, že k dnešnému dňu (29. februáru 2012 – pozn. red.) je výnos v príspevkovom fonde 4,4393 percent, je to dôsledok denného zhodnocovania akcií a nákupu dôchodkových jednotiek.
Na výpisoch sporitelia budú mať záporný výnos, ktorý sa pripisoval 31. decembru 2011. Je to výnos za spomenutý deň. Túto stratu sme už dokázali zmazať a sme v pluse cez 4 percentá, ktoré som už spomínal. Na výpisoch je dôležité pre klienta hlavne to, že sa mu zhodnotili vlastné príspevky o 100 percent, čo predstavuje príspevok zamestnávateľa.

Prezradíte nám, čím žije akciová spoločnosť v týchto dňoch?
- Smerom k sporiteľom je každý deň pre STABILITU dôležitý. Práve preto sme k 1. februáru 2012 otvorili ďalší príspevkový fond (rastový), kde si sporitelia môžu svoje príspevky v horizonte nad päť rokov efektívnejšie zhodnocovať. Obrovskou výhodou pre našich sporiteľov je, že si môžu svoje finančné prostriedky ponechať v doterajšom príspevkovom fonde (vyváženom) alebo si ich môžu presunúť do nového (rastového) alebo si môžu 100 percent svojich úspor percentuálne rozložiť. Je to ústretovosť a variabilita v prospech klientov.

Chystáte pri príležitostí dvoch významných jubileí prekvapenie pre svojich sporiteľov?
- Nakoľko STABILITA, d.d.s., a.s. má už pätnásť rokov, pripravujeme súťaž pre sporiteľov, ktorí si prenesú do rastového fondu minimálne 400 eur, možnosť zaradenia do žrebovania o pätnásť zájazdov na Letné olympijské hry Londýn 2012. Ak máte záujem o bližšie informácie, nech sa páči navštíviť našu pobočku v Podbrezovej v utorok, v čase od 8. do 14. hodiny alebo v Banskej Bystrici, v budove obchodného zastupiteľstva ŽP, v pondelok, stredu a v piatok od 7.30 do 15. 30 hodiny.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová