23.9.2021 17:02:09
Verejné diskusné fórum

Slovenská republika vo vnútri alebo mimo EÚ


Dňa 2. marca 2012 sa v Dome kultúry v Banskej Bystrici uskutočnilo Verejné diskusné fórum na tému: „Slovenská republika vo vnútri alebo mimo EÚ.“

Podujatie bolo zamerané na aktuálne otázky členstva SR v Európskej únii a uskutočnilo sa pod odbornou garanciou prof. Ing. Jozefa Medveďa, PhD., prorektora a člena Predstavenstva BIVŠ (Bankovní institut vysoká škola) Praha. Vystúpil s prvou témou diskusného fóra „ Fundamentálne a inštitucionálne problémy financií EÚ.“

JUDr. Miroslav Lajčák, výkonný riaditeľ Európskej služby vonkajšej činnosti pre Európu a strednú Áziu, priblížil prítomným problematiku „Zahraničnej politiky Európskej únie“ a tretím prednášajúcim bol JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., podpredseda Európskej komisie, komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu, ktorý sa zaoberal problematikou: „Kríza eura vo vzťahu k Slovenskej republike.“

Dané témy vyvolali širokú diskusiu, v ktorej vystúpil aj predseda Predstavenstva Železiarní Podbrezová Ing. Vladimír Soták. Toto verejné diskusné fórum opäť potvrdilo, že uvedená problematika rezonuje v našej spoločnosti a dostáva sa do pozornosti širokej verejnosti.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová