28.1.2023 21:20:17
Pomôžte darovať 2 percentá svojej dane

Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka


Opäť máte možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve pomáhajú v ťažkých chvíľkach tým, ktorí to potrebujú. Nikdy nevieme, kedy taká chvíľka postihne aj nás a preto buďme solidárni a spoločne vytvorme prostriedky, ktoré poslúžia nielen ako nevyhnutná pomoc, ale podporia aj verejnoprospešné projekty v zdravotníctve, školstve, vede a kultúre a zároveň aj rozvoj prirodzeného talentu detí zo sociálne slabších rodín. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje.
Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojim percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.


Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka

IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. NZ 45297/2011
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová

IČO: 37818481
DIČ:
2021533228
Právna forma:
nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. NZ 41418/2011
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová


Ako poukázať 2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2011 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.Autor (zdroj): Nadácia ŽP a Nadácia M. Sotáka