28.1.2023 21:34:24
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Mimoriadna pochvala pre pracovníkov valcovne bezšvíkových rúrVážení spolupracovníci,

v Kolektívnej zmluve ŽP a.s. na rok 2012, ktorú sme podpisovali v decembri s predsedom ZV OZ KOVO, je zakotvený nulový nárast miezd na tento rok. Nevedeli sme čo nás čaká, nakoľko predaj našej produkcie závisí od exportu (z percentuálneho podielu patríme medzi najvýznamnejších exportérov na Slovensku). Bez týchto trhov by sme nemohli existovať. V obchodnom a finančnom pláne na rok 2012 sme počítali aj s alternatívami nárastu cien vstupných materiálov, čo sa napokon v prvom štvrťroku aj potvrdilo.
Nakoľko je prioritou našej dlhodobej filozofie starostlivosť o zamestnancov, prehodnotili sme vývoj výsledkov hospodárenie za prvý štvrťrok. Na základe predpokladu, že aj nasledujúce mesiace budú úspešné, predstavenstvo rozhodlo o zvýšení miezd zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. o tri percentá, s platnosťou od prvého apríla.
Dovoliť sme si to mohli len vďaka tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť dobré ceny na výstupe, ale aj vďaka dobrým výsledkom dosiahnutým jednotlivými prevádzkarňami. Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia zamestnanci valcovne

bezšvíkových rúr, ktorá v marci dosiahla rekordnú výrobu - vyše 18 tisíc ton, vďaka zníženiu prestojov.
Sme si plne vedomí, že naše výsledky hospodárenia závisia aj od toho, koľko čistého pracovného času nám zostane na vlastnú výrobu. Z toho však vyplýva, že kvalita a dodržiavanie pracovnej disciplíny musí byť prioritou všetkých zamestnancov našej spoločnosti.
Som presvedčený, že rok 2012 sme naštartovali dobre a plánované výsledky hospodárenia sa nám podarí dosiahnuť.
Blížia sa veľkonočné sviatky a predstavenstvo prijalo ešte jedno rozhodnutie – schválilo mimoriadnu odmenu 30 eur pre každého zamestnanca (vyplatená bude v zmysle Mzdového predpisu č. 2/Ppam 2012 – pozn. redakcie).
Ďakujem všetkým za výsledky hospodárenia, ktoré sme dosiahli v prvom štvrťroku. K veľkonočným sviatkom vám prajem rodinnú pohodu a tých, ktorí budú počas sviatkov v práci, žiadam, aby bol ich postoj k pracovným povinnostiam taký,
aby sme nestratili čas, ktorý by nám chýbal pre naplnenie aprílových plánovaných úloh. Stratený čas sa už totiž vrátiť nedá.
Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.