28.1.2023 21:30:22
REPIŠTE

Školopovinné deti delia od letných prázdnin už len tri mesiace a preto rodičov už v týchto dňoch zaujímajú odpovede na otázky, čo s ich voľným časom. Niečo pokryjú ich dovolenky, pomôžu starí rodičia, či tak ako každoročne - pomôže zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje štvrtinu ich prázdninových dní. Železiarne Podbrezová aj v tomto roku prichádzajú s ponukou detského tábora v lokalite Sklených Teplíc v Repišti. V chate U daniela prežijú pätnásť dní hier a súťaží, ktoré ich prenesú do sveta fantázie. Mnohé z našich detí tu už zažili neopakovateľné prázdninové chvíle, spomínajú na program, športoviská, bazén pri chate, či člnkovanie na jazierku, ale zážitky majú aj z kúpaliska v Sklených Tepliciach. Spokojné boli s ubytovaním i domácou stravou a čo bolo najdôležitejšie, mnohým z nich neuškodila - aspoň na krátky čas – určitá samostatnosť, naučili sa starať samé o seba, dodržiavať denný harmonogram a zapájať sa do kolektívnych hier.

Podtitulok: Ako sa prihlásiť?
V tomto roku sa zmenil spôsob prihlasovania dieťaťa. Už nie predsedovia DV OZ KOVO, ale každý rodič - zamestnanec ŽP a.s., ktorý má záujem prihlásiť dieťa do letného tábora, nahlási svoju požiadavku elektronicky na: schmidtova@zelpo.sk. V prihláške, okrem svojho mena, uvedie pracovisko a osobné číslo, potrebné je uviesť aj meno dieťaťa a dátum jeho narodenia, ako termín a turnus, na ktorý dieťa prihlasujete. Pozor – uzávierka prihlášok bude 25. mája. Poukazy budú pridelené predsedom DV OZ KOVO v zasadačke personálneho odboru 28. mája 2012 o 12. hod., ktorí ich žiadateľom odovzdajú.

Podtitulok: Kritériá pre zaradenie dieťaťa do letného tábora
V prípade, že záujem bude prevyšovať ponuku, uprednostnené budú deti, ktoré sa letného tábora v minulých rokoch nezúčastnili. Prihlásiť môžete deti vo veku od 8 do 15 rokov. Rodičovský poplatok za dieťa/deň/5 eur, spolu 70 eur. Rozdiel medzi hodnotou poukazu (ktorú tvorí cena rekreácie a doprava) a poplatkom rodiča – zamestnanca ŽP a.s., bude zdanený podľa platných daňových predpisov (zhruba 30 eur). Po požiadaní môže zamestnanec poplatok uhradiť zrážkou zo mzdy na dvakrát. Osamelému zamestnancovi a zamestnancovi, ktorému sa detskej rekreácie zúčastnia dve deti, bude umožnené splatiť uvedený poplatok v štyroch zrážkach zo mzdy.


I. turnus

Termín: 1. – 15. júla 2012
Program: Piráti na konci sveta + Pážatá magických svetov

II. turnus

Termín: 4. – 18. augusta 2012
Program: Údolie čarodejníkov + Tajomná ríša škriatkovRepište – chata U danielaAutor (zdroj): Pp