28.1.2023 20:13:46
Tube 2012

Dňa 26. marca sa otvorili brány medzinárodného veľtrhu TUBE 2012. Od tej chvíle prebiehalo v stánku Železiarne Podbrezová Group množstvo stretnutí, na ktorých participovali vedenia spoločností, ich predajcovia, nákupcovia, technici a zástupcovia výrobných úsekov.

Veľtrh Tube je miestom stretnutí najvýznamnejších a najsilnejších v odvetví výroby oceľových rúr a nesie prívlastok obchodná výstava. Tento rok nechýbali ani najväčší svetoví výrobcovia, spoločnosti Tenaris, Vallourec & Mannesmann, ArcelorMittal, či Benteler.
Počas veľtrhu vznikli nové obchodné kontakty a boli tu vytvárané nové cesty do budúcnosti. Nálada vo výstavných halách bola optimistickejšia ako pred dvoma rokmi. Vyšší počet vystavovateľov, a aj návštevníkov, dal predpoklad pre vznik nových obchodných partnerstiev. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1 184 vystavovateľov zo 48 krajín. Celková výstavná plocha bola viac ako 49 000 m2 a podujatie prilákalo okolo 69 000 návštevníkov z krajín celého sveta. Je to počet návštevníkov oboch súčasne prebiehajúcich podujatí Tube a Wire 2012, počas piatich dní ich trvania. Na Tube 2012 bolo možné vidieť celý rad výrobkov a služieb, a to nielen u výrobcov rúr, ale aj u výrobcov zariadení a technológií na spracovanie rúr, ale aj technológií pre meranie a regulačnú techniku, skúšobné, skladovacie a kontrolné systémy.
Množstvo rokovaní so stávajúcimi i novými partnermi mali predstavitelia predajných spoločností PIPEX Italia a Slovrur a predajcovia výrobných spoločností ŽĎAS a Transmesa. Veľtrh naplnil naše očakávania a potvrdil, že je pre naše spoločnosti jedinečnou príležitosťou pre prezentáciu.


Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.