7.12.2022 00:10:47
13.8. – Medzinárodný deň ľavákov


To, že celý svet je prispôsobený pravej ruke, si praváci ani neuvedomia. Ľaváci sa však musia prispôsobiť väčšine. To znamená otvárať chladničku alebo dvere pravačkou. Rovnako používať počítač, otvárať dvere na MHD, jesť príborom či riadiť auto prispôsobené pravákom. Ľavú ruku má pod kontrolou pravá mozgová hemisféra. Práve vďaka nej majú ľaváci lepšie vyvinuté umelecké a vizuálne myslenie, priestorové videnie, predstavivosť, kreativitu alebo nadpriemerné rečové schopnosti. Naopak, pravá hemisféra, ktorá rozvíja matematické schopnosti, logiku, vedecké myslenie alebo písanie je u mnohých ľavákov slabšia. O ľavákoch sa traduje, že sú mimoriadne tvoriví a úspešní ľudia. Možno naozaj musia byť tvoriví, aby prekonali prekážky väčšinovo pravorukého sveta. Dnes už síce existujú špecializované nástroje dokonca aj pre ľavorukých chirurgov, no podľa amerických výskumov sa aj tak väčšina pacientov ľavákov radšej dá operovať od chirurga praváka. Veď napriek všetkej šikovnosti sa ľavorukí chirurgovia pri šití zrania ihlou oveľa častejšie ako praváci. Svoj medzinárodný deň ľaváci oslavujú 13. augusta.

Slávni ľaváci:

Beethoven, Bach, Rachmaninov, Julius Caesar, Napoleon, Hitler, Henry Ford, Rockefeller,
Bruce Willis, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Natalie Imbruglia, Pink, Lady Gaga, Bill Gates,
Barack Obama, Martina Navrátilová, Lionel Messi a mnohí ďalší.Autor (zdroj):