3.8.2021 02:29:38
Ďalší výrazný krok v rekonštrukcii

Na horúcu tému
Ing. Milan Srnka, PhD.
Ako pokračuje rekonštrukcia odprášenia?, o informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho odboru technicko-investičného rozvoja:
-Dňa 29.júla 2013 sa uskutočnila montáž prepojovacieho odsávacieho potrubia odprášenia EAF a LF pece. Prepojovacie potrubie priemeru 3,6 metra bolo zmontované do jedného celku dĺžky 49 metrov a hmotnosti 42 ton. Pre montáž v náročných priestorových podmienkach boli použité dva autožeriavy spoločnosti Felbelmayr nosnosti 120 a 250 ton. Celá operácia montáže trvala približne šesť hodín a pozostávala z niekoľkých fáz. Prvou bolo preloženie a presunutie potrubia do zdvíhacej polohy. Druhou bolo samotné zdvíhanie a natáčanie potrubia ponad energomost, čo bola aj najrizikovejšia operácia a poslednou bolo samotné uloženie a ukotvenie na oceľových podporných konštrukciách. Počas operácie bolo potrebné niekoľkokrát žeriavy prepätkovať. Prebehla však úspešne aj vďaka skúsenostiam žeriavnikov spoločnosti Felbermayr a šéfmontéra spoločnosti Prvníželezárenskáspolečnosť Kladno, ktorá je generálnym dodávateľom rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece. Položením potrubia sme zaznamenali ďalší výrazný pokrok v realizovaní uvedenej rekonštrukcie.
Projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.„Investícia do Vašej budúcnosti“


Foto: M. Srnka


Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD.,