9.2.2023 13:35:43
VŠETKY KLUBY V NAJVYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH MUSELI ZÍSKAŤ LICENCIU
Technický úsek Slovenského futbalového zväzupredložil Výkonnému výboru na jeho májovom zasadnutí v roku 2012 v Bardejove návrh na zvýšenie úrovne mládežníckeho futbalu v Slovenskej republike. O mesiac neskôr už VV SFZ jednomyseľne odporučil Rade SFZ schváliť tento návrh spolu so zmenou organizácie mládežníckych súťaží od súťažného ročníka 2013/2014.
„Od začiatku ročníka boli jasne stanovené pravidlá, všetky kluby vedeli, čo je potrebné," začal M. Hasprún o kluboch, ktoré si podľa starých pravidiel vybojovali účasť v najvyššej súťaži. "Všetky kluby, ktoré budú pôsobiť v najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach museli získať licenciu. V dorasteneckých súťažiach je to licencia Útvaru talentovanej mládeže a v žiackych súťažiach licencia Grassroots, to bol prvý krok k tomu, aby mohli pôsobiť v najvyšších súťažiach. Uvedená licencia bola podmienečne uložená klubom po splnení licenčných podmienok a čakalo sa len na splnenie športového kritéria, teda umiestnenia v súťaži," vysvetlil manažér mládeže a rozvoja SFZ.
Po splnení všetkých podmienok Výkonný výbor SFZ 3. júla 2013 rozhodol o pridelení Licencie ÚTM Futbalovému oddielu ŽP Šport, a.s., na súťažný ročník 2013-2014. Družstvá mládeže nášho futbalového klubu budú v súťažnom ročníku 2013-2014 štartovať:

● starší dorast samostatne v I. lige staršieho dorastu U19 na FŠ vo Valaskej, v sobotu o 11. hod.,
● mladší dorast – dvojička: v I. lige mladšieho dorast U17 a I. lige mladšieho dorastu U16, na FŠ v Brezne v sobotu o 11. a 13. hod.,
● starší žiaci – dvojička: v I. lige starších žiakov U15 a I. lige starších žiakov U14, na FŠ v Brezne v sobotu o 10. a 12. hod.,
● mladší žiaci – dvojička: v I. lige mladších žiakov U13 a I. lige mladších žiakov U12, na FŠ Podbrezová – Skalica v nedeľa o 10. a 12. hod.,
● prípravky U11, U10, U9 a U8 budú pôsobiť v súťaži riadenej Stredoslovenským futbalovým zväzom. Majstrovské futbalové stretnutia budú hrávať na Futbalovom štadióne v Breznena Brezenskej ulici.Autor (zdroj): Rado Kupec