9.2.2023 12:57:50
V júli odišli do invalidného dôchodkuV júli odišli do invalidného dôchodku

František BERKY

do predčasného dôchodku

Ján BÚDA
Ján ŠINGER

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor