7.12.2022 01:19:26
ŽIAROMAT-S Ing. Ľubomírom Kupcom, generálnym riaditeľom Žiaromat a.s.

Výpadok nahrádzame novými výrobkamiIng. Ľ. Kupec

Uplynulo prvých šesť mesiacov roka, ako ich hodnotíte?

-Za prvý polrok sme obchodný plán splnili v objemových jednotkách na 110,6 percenta. Zo Žiaromatu bolo vyexpedovaných spolu 8 584 ton výrobkov. Vo finančnom vyjadrení bol obchodný plán splnený na 101,9 percenta. Už tieto čísla ukazujú, že v porovnaní s obchodným plánom došlo k zmenám v predávanom sortimente. Najviac pociťujeme obmedzenia predaja na Ukrajinu a všeobecne znížený dopyt od oceliarní a zlievarní. V porovnaní s plánom bolo z uvedených dôvodov predané menej liaceho šamotu a žiarobetónových zmesí.

Priblížite nám situáciu na trhu so žiaruvzdornými materiálmi?

-Nižšia výroba v oceliarňach a zlievarňach má za následok aj nižšiu spotrebu žiaruvzdorných materiálov. Nás sa to týka hlavne v sortimente liaceho šamotu a žiarobetónových zmesí. Za prvý polrok sme predali v porovnaní s plánom o 286 ton menej liaceho šamotu a o 254 ton žiarobetónových zmesí. Naopak, zvýšil sa predaj kachľového a tvarového šamotu a prísad do syntetických trosiek pre mimopecné spracovanie ocele. Predaj sa snažíme zvyšovať aj vývojom a predajom pre Žiaromat nových výrobkov a získavaním nových zákazníkov. Na trh sme s úspechom ponúkli zásypové piesky a magnéziové hmoty pre oceliarne. Získali sme nových zákazníkov na Ukrajine a v Taliansku. Tieto aktivity by sa mali prejaviť už v priebehu druhého polroka.


Aký bol podiel exportu a do ktorých krajín vyvážate najviac?

-Z celkového predaja výrobkov v objeme 4 869 982 eur smerovalo 52,1 percenta na tuzemský trh a 47,9 percenta bolo vyexpedovaných do zahraničia. Najviac vyvážame pre zákazníkov v Čechách, nasledujú Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Slovinsko, Taliansko, Chorvátsko a Rakúsko.

Ako sa javí druhý polrok z dnešného pohľadu?

-Ako som už spomenul, výpadok plánovaného sortimentu nahrádzame vývojom a predajom nových výrobkov a získavaním nových odberateľov. V druhom polroku, ako každý rok, sú obmedzenia v nakládke hlavne v júli a auguste, z dôvodu čerpania dovoleniek v skladoch našich zákazníkov a zníženie predaja v závere roku súvisí väčšinou s plánovanými opravami, realizovanými našimi priamymi odberateľmi. Dúfam, že výroba aj spotreba našich najdôležitejších obchodných partnerov bude stabilizovaná. Spolu s našou novou ponukou je predpoklad splnenia ročných plánovaných úloh z obchodného aj finančného plánu.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová