20.7.2023 10:11:46
Ďakujeme


V Podbrezovane č. 24 sme uverejnili výzvu pre darcov krvi o pomoc našej spolupracovníčke. S potešením konštatujeme, že do dňa uzávierky tohto čísla novín na Národnej transfúznej stanici v Banskej Bystrici evidovali 36 darcov zo Železiarní Podbrezová. Sme na vás hrdí.V


Autor (zdroj): v texte