20.7.2023 10:11:46
Editoriál - December

Zimná priroda


Najkrajšie sviatky roka nám klopú na dvere. V podvedomí si premietame detstvo. Boli to krásne časy Vianoc prežité v rodinnom kruhu. Vonku tíško padal sneh a umocňoval čaro slávnostnej atmosféry. Aj dnes žijeme v napätom očakávaní radostných chvíľ, no tie minulé boli akési bezstarostnejšie. Nevyplývalo to z hojnosti stolovania, veď štedrovečerný stôl bol skromnejší, ani darčeky neboli honosné. Všetko to však bolo pripravené s láskou. Len ten, kto zažil lásku v rodinnom kruhu, môže pochopiť ťažko opísateľné vianočné kúzlo.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je tradičný obrad, ktorým sú koledy. V minulosti bolo ich zmyslom prinášať zdravie, šťastie a dostatok v rodinnom živote. Naši predkovia dodržiavali množstvo zvykov a obradov, ak chceli šťastne prežiť. Azda najvytrvalejšie sa uchovávajú tradície stolovania. Z ostatných zvykov sa zachovalo veľmi málo. Veľa pekných a často zábavných zvykov zavial duch času. Nejde nám o návrat k idyle dávnych čias, tie sú už v nenávratne. Mali by sme si priať, aby sa v nás usalašil vnútorný obsah a etické hodnoty Vianoc, sviatkov rodiny, pokoja a dobrej vôle.


Naše Vianoce budú krásne a šťastné, ak dokážeme v pravý čas nadeliť lásku tým, ktorí ju potrebujú. Tešme sa aj z maličkostí a nezabudnime, že každý v rodinnom kruhu prežitý deň je našim sviatkom. Ostatné sa od tejto skutočnosti len odvíja. Ak si to dokážeme uvedomiť, budeme šťastní, a aj naše vianočné sviatky budú radostné. Šťastné Vianoce všetkým!

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová