20.7.2023 10:11:46
Predstavujeme vám

Dvijčatá Kováčovci a Kyzekovci

Čo nás na dvojčatách, sprava: Cyrilovi a Imrichovi Kováčovcoch, Pavlovi a Stanislavovi Kyzekovcoch zaujalo? V polovici decembra oslávili svoje životné jubileá. Bratia Kováčovci pridali v tomto roku aj ďalšie jubileum, odpracovaných tridsaťpäť rokov v podbrezovských železiarňach. Napriek tomu si ich na pracovisku ešte stále mnohí mýlia. Nečudo, veď majú toho veľa spoločného. V jeden deň nastúpili do základnej, strednej školy, na vojenskú službu, oženili sa a zamestnali v železiarňach v ťahárni rúr. Vekovo o niečo starší sú bratia Kyzekovci, ktorí najprv pracovali v Mostárni Brezno, potom v Kysuckom Novom Meste a do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil pred trinástimi rokmi Pavel, do centrálnej údržby a o osem mesiacov ho nasledoval Stanislav, ktorý pracuje v energetike. Ako sme sa dozvedeli, životy dvojičiek sú úzko späté, sú nielen bratmi, ale aj najlepšími kamarátmi, a aj bez blízkosti toho druhého, napodiv, konajú rovnako. K jubileu im želáme najmä pevné zdravie a pohodové vianočné sviatky.

Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová